S:1

Aşağıdaki hacim çevirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki hacim çevirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "10 L = 1000 Ml" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aysel( )in kınasına Fatma ( ) Dilek ( ) Ceylin ve Suna gitti ( ) cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir? Sağlıklı olma çabasında dikkat edilmesi gereken en önemli kural temizlik ve hijyendir. Bunun için bazı alışkanlıkların edinilmiş olması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi hızlanan hareket yapar? "Sorunların köküne inmeden çözümleyemeyiz." cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanılış anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Aman diyene kılıç kalkmaz. atasözüyle aynı anlamdadır? Bir bölgede fabrika kurulduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Dünyamız kendi etrafında dönerken hangi yönde dönmektedir? Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır? 3071 kanuna göre TBMM' ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde incelenir? Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Garip Hareketi içinde yer almaz? İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir? Birinci çarpanı 266, ikinci çarpanı 9 olan sayının 122 fazlası kaçtır? Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağındakilerden hangisi insanların benzersiz özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna göre harflerin sayı değerleri toplamı kaç olur? A6C + 2B3 628 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, idareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini, talebin kendilerine ulaşmasından itibaren ne kadarlık bir süre içinde yerine getirmelidirler? Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük sattığı simit sayısı kaçtır? Sam : Everything is ready for the party tomorrow.Carnie : What about the birthday cake?Sam : Wendy is going to bake the cake because she - - - - Ceyhunun babası bir hafta önce eve yeni bir buzdolabı aldı. Ancak buzdolabı iki üç gün sonra iyi soğutmamaya başladı. Buzdolabındaki yiyecekler kısa sürede bozulup tüketilemez hâle geliyordu.Ceyhunun babasının aşağıdakilerden hangisini yapması bilinçli bir tü- ketici olduğunu gösterir? Slaytları hareketlendirmek için hangi menüden efekt eklenir? Kenar uzunlukları 10-14-9 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Sinanın elinde 9507 Tl vardı. 4068 TL ile cep telefonu, 3027 TL ile de televizyon aldı. Elinde kaç TLsi kalmıştır? Atatürkün kız kardeşi kimdir? Tina: ............... does a doctor work?Lin: At a hospital. Gazete ve dergi gibi düzenli aralıklarla yayımlanan kaynaklara ne ad verilir? Deniz ve okyanus sularının iç­ me ve sulama suyu olarak kul-lanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Nüfus cüzdanımızın rengi ne anlam ifade eder ? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde bir görevi kabul etmek anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından değildir? I. Eğitim görmekII. Düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahip olmakIII. Oyun, eğlence ve kültürel etkinliklere katılmakYukarıda verilenlerden hangileri çocukların gelişme ile ilgili hakları arasında yer alır? Yedi yüz yıllık eserlerle bu dînin hâlâ,İhtiyâcâtını kâbil mi telafi? Asla.Doğrudan doğruya Kurandan alıp ilhâmı, Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâmı.Kuru davâ ile olmaz bu fakat ilm ister;Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster?Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Basit elektrik devresini oluşturan malzemelere ne ad verilir? Tevekkül kavramını doğru anlamış bir öğrencinin ertesi gün gireceği önemli bir sınav öncesi aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Hangi cümlede cümleyi söyleyen kişi kendisine ait bir özelliği belirtmektedir? Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Döneminde görülmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Akşam buluşup bu gösteriyi izlesek mi birlikte?II. Aceleyle çıkınca evin anahtarını almayı unuttu.III. Fabrikada verimi arttırmak için çalışmalar yapılıyor.IV. Heyecanlanmazsa bu görüşmeden mutlu ayrılır.V. Küçüklüğümde dedemle çok güzel vakit geçirirdik.Numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir