S:1

Gevşeyen bir kasla ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gevşeyen bir kasla ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bol enerji harcarlar " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kızdı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir? Hz. Muhammed (s.a.v)in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun verilen disiplin cezasını reddetmesi hâlinde atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 14 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur? Anlaşmazlığa düşen kişilerin bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin desteği ile sorun üzerinde görüşüp alternatif çözüm önerileri geliştirerek anlaşmazlığı sonlandırma uygulamasına ne denilmektedir? Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti, Kırımın Rusyaya ait olduğunu kabul etmiştir? 1 tanesi 160 Kr olan kalemlerden 6 tanesi kaç Kr ‘ dir ? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir? leblebi, traktör, kraliçe" kelimeleri için hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur ? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bir inek günde 20 litre süt verir. 4 inek 1 haftada kaç litre süt verir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? Elektrik kaynaklarını ürettikleri güç bakımından sıralarsak, en çok enerji üretimi hangi elektrik kaynağındadır? Arabalarımız 16 katlı Özbekistan Mihmanhanası önünde durduğu zaman, güneş bir iki minare boyu ancak yükselmişti. Gördüm ki Özbekistan mihmanhanası, etrafını kuşatan geniş caddelere, birkaç metre yükseltilen yığma bir düzlükten bakıyor. 16 katlı Özbekistan Mihmanhanası, modern bir otel. Meydanın bir köşesinde, kocaman bir havuzun sayısız fıskiyelerinden şakırdayarak dökülen suların ince musikisi, kuş cıvıltılarıyla birlikte, etrafa perde perde yayılıyor. Ve o serin meydanı süsleyen iri güller, sabah mahmurluğuyla yüzümüze gülümsüyorlar. İki bin kişilik Özbekistan Mihmanhanasında, bizim için ayrılan odalarımıza çekildik.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüce Allahın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi birden çok ilahı benimser? 1-Sivrisinek 2-Sahilde 3-Ağaçlık Yukarıdaki sözcüklerin yapıları sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Doğu Karadenizin kıyı kesimlerinde yaşayan çiftçiler çay, fındık, kivi ve mısır tarımıyla; iç kesimlerdekiler ise çoğunlukla hayvancılık ve arıcılıkla geçimlerini sağlar.Bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? All learners make mistakes. This is not confined tolanguage learners. We all make mistakes when we arespeaking our mother tongue. Whether we bother tocorrect ourselves or not seems to depend on whetherwe think our hearers have noticed, and how urgently wewant to get on with what we are saying. We know howto correct them; we can recognize our own mistakes forwhat they are. This is not usually the case with mistakesmade by a learner. Not only does he not alwaysrecognize his mistakes, but when his attention is drawnto them, he often cannot correct them; he may evencommit another error in trying to do so. Furthermore, themajority of learners errors are linguistically quitedifferent from those made by a native speaker. Wejudge a foreigners knowledge of our language by thenumber and sort of mistakes he makes. We are inclinedto think that he knows our language quite well if he doesnot make many mistakes. It does not usually occur to usthat he may be avoiding taking risks and confininghimself to doing only what he knows he can do right.Non-specialist people assess a foreigners ability in theirlanguage in the first place by how haltingly he speaksand by how good his pronunciation is, that is in linguisticterms, but in its most superficial aspect. Contrary tolanguage professionals, they tend to assume that onecan equate a poorer pronunciation with a general lack ofknowledge of the language, and that a halting speech isconfined to those who do not know the language well.It can be inferred from the passage that languageprofessionals ----. Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir? aX ile a+1Y elementlerinin yer aldıkları gruplar; X YI. 2A 3B II. 2B 3B III. 8B 1B hangileri gibi olabilir? Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir? Bilgisayarda hafıza ölçü birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi kovalent bağlı bir bileşiğe aittir? Bir çocuk balonunun, gökyüzünde yükseldikten bir süre sonra patlaması, aşağıdaki gaz kanunlarından hangisi ile açıklanır? Kuva-yı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları gibi eserlerlehayata ve topluma geniş ve gerçekçi bir açıdan bakan şair, aşağıdakilerden hangisidir? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bağnazlıktan korunma yollarından biri değildir? İslamın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından biri değildir? Medetsiz Dağı hangi ilimizdedir? Dışarıdan çok ihtişamlı görünen köşke yavaşça girdi. Burası sıcak sayılırdı. Geniş, taş merdivenlerden çıktı. Antrenin, salonun lambaları yakılmıştı. Ömründe görmediği bu ihtişama, bu süslere hayretle baktı. Özellikle salondaki eşyalar onu büyülemişti: halılar, duvardaki resimler, vazolar, ağır perdeler, ortadaki masa... Hepsine ayrı ayrı bakıyordu. Yemek odası da çok süslüydü. Yemek vakti yaklaştığı için et ve börek kokuları da duyuluyordu. Kim bilir ne yemekler yenecekti bu yemek odasında?Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir