Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemindeki omurga ve omuriliğin görevidir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemindeki omurga ve omuriliğin görevidir ? sorunun cevabı "Gövdemizin dik durmasını sağlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

3 onluk 5 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi türemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler? ‘’ Dayımın oğulları  arabayı  dün  sanayi çarşısına götürdüler.’’ Cümlesinde  nesne  hangisidir?   Bir arı bal yapmak için eylül ayında 3439,ekim ayında 3194,kasım ayında ise 2448 tane çiçek gezmiştir. Bu arı sonbahar mevsiminde toplam kaç tane çiçek gezmiştir? Çocuk haklarını güvence altına alma görevi - - - - aittir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki 3'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur?  ’Ödü  patlamak’ deyimini  hangisi açıklar?      Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.( ) Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir.( ) Milli Mücadele’nin savaş dönemi Mondros Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.( ) Kuvayi Milliye birlikleri Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı savaşmışlardır.( ) Teknoloji sadece çocuk oyunlarını değil oyuncakları da değiştirmiştir.( ) İkiz kardeşlerin TC kimlik numaraları aynıdır. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi    ilk dil   insanın      dildir   gereken      tatlı    1                   2          3               4           5              6 Aşağıdakilerden hangisi otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalarda yapımında kullanılır?