S:1

Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?

Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir? sorunun cevabı "Mumun bir kaba konulup ısıtılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Balkanların kapısını Türklere açan savaş hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir? Selçuklularda, vergi gelirlerinin Sultana bırakıldığı topraklar, aşağıdakilerden hangisidir? Verilen hangi sözcük isim değildir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlılar bir aradadır? Milli Mücadelede Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiştir?Binler bölüğü: 034Milyonlar bölüğü: 102Birler bölüğü: 054Buna göre, doğal sayının okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine D , yanlış ise Y yazınız. (....) Besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir.(....) Karaciğerde kimyasal sindirim gerçekleşir.(....) Fiziksel sindirimde enzimler kullanılır.(....) Besinlerin ilk sindirime uğradığı yapı ağızdır(....) Yemek borusuna gelen besin buradan mideye geçer Dere boyu saz olur,Gül açılır yaz olur;Ben yârime gül demem,Gülün ömrü az olur. Yukarıdaki dizelerde redifi oluşturan sesler hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 5446 sayısının en yakın onluğa yuvarlanışı ile en yakın yüzlüğe yuvarlanışının toplamı kaçtır? ........................... ve ....................... oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir. Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime kullanılmamıştır? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden ile hem de mal ile yapılır? Aşağıdakilerden hangisinin çalışmaları İonya Okulu adını almıştır? Aizanoi hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır? Atatürk bir konuşmasında ‘Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz.Hatta cumhurbaşkanı da olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız demiştir.Atatürkün bu sözünden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? İngilizcede ışık yayan diyot anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir? Melisanın bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamıştır. Melisa'nın yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşlarındaki başarıları dönemin gazetelerinde yeralmıştır.Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Kendiliğinden ışığı olmayan çevresinden aldığı ışığı yansıtan donmuş halde buz gaz ve tozlardan oluşan gök cisimlerine denir. Yukarıdaki bilgilere göre anlatılan gök cismi hangisidir? Tina : Were you in Turkey?Adam : ................ I was in Italy. Türk Edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro hangisidir? Miryokefelon savaşı hangi tarihde olmuştur? 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? Trafik ışığı olmayan yerlerde karşıya nasıl geçilir? Sayı doğrusu üzerinde -10un 5 br sağında hangi tam sayı vardır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? 1. Zengin ve fakir ayrımı ortadan kalkar.2. İnsanın yardımsever olmasına katkı sağlar.3. Malın, manen temizlenmesini sağlar.4. Kişinin duygu dünyasını zenginleştirir.Yukarıdakilerden hangisi hac ibadetinin kişiye sağladığı faydalardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifadelere yer verilmiştir? Göz kelimesi hangi cümlede deyim içinde kullanılmamıştır? Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?Melinda : It is Melinda. İsmail 84 metrelik ipi 7 eş parçaya ayırdı. İpin her bir parçası kaç metredir? Olası bir kimlik hırsızlığına karşı .................. bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran-ı Kerim ..............yılında .........ayında..............gecesinde indirilmeye başlanmıştır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi ismin hal eklerinden birini almıştır? Coğrafi keşifler Amerika Kıtasında var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.I. Mezopotamya medeniyetiII. Maya medeniyetiIII. Aztek medeniyetiBuna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir? 102 – 33 işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir