S:1

Aşağıdakilerden hangisi Türki Cumhuriyetler-den biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türki Cumhuriyetler-den biri değildir? sorunun cevabı "Pakistan  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir? The city is ...........than the country. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk haline dönemez ? Aşağıdakilerden hangisi çığ düşmesine neden olan etmenlerden birisi değildir? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Hava kararıyordu. Önünde uzanan orman git- tikçe yoğunlaşan sis içinde görünmez oluyordu. Pek de uzak olmayan yerlerden çakal ve kurt ulumaları duyuluyordu. At, yabani hay- vanların ulumalarını her duyuşunda ürküyor; başını huysuzca sallıyordu. Sonra da dört ayağı üzerine durarak bir adım bile atmamak için direniyordu. O zaman atının yelesini okşuyor, kulağına sevgi dolu sözler fısıldıyordu.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi kader kavramının kelime anlamlarından biri değildir? Hangisi farklıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? 650a2 doğal sayısı 3 ile tam bölünüyorsa a yerine gelebilecek rakamlar toplamı kaçtır? İnternet günlüğü olarak tanımlayabileceğimiz ............................. kullanıcıların dilediği konularda yazılar yazabileceği kişisel internet sayfalarıdır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Objektif tarih yazıcılığının Hititlerde başladığını savunan bir tarihçi buna;I- Anallarda zaferlerle birlikte yenilgilerin de yer alması,II- Analların Tanrılara hesap verme amacıyla yazılmaları,III-Resmi tarih yazıcılığına örnek olmalarıgibi verilenlerden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Demir suda batan bir maddedir. Oysa üzerinde havaalanı bile bulunabilen kocaman gemiler demirden yapılmakta ve okyanuslarda bile yüzebilmektedir.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hz. Osman halife olarak kaç yıl görevde kaldı? I. Kütlenin Korunumu Yasası - BohrII. Sabit Oranlar Yasası - ProustIII. Katlı Oranlar Yasası - DaltonYukarıda kimyanın temel yasaları ve bu yasaları bulan bilim insanları eşleştirilmiştir.Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Rüzgârın çok kuvvetli esmesi sonucu oluşan doğal afete ne ad verilir? Hac ibadeti ilk olarak hangi peygamber döneminde farz kılınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda görülen içgüdüsel bir davranış olamaz? Çevremizdeki hareketler, öteleme, dönme ve titreşim olarak sınıflandırılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek verilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir