S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallardan değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallardan değildir? sorunun cevabı "Anayasa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?  A: The lights of their home are on.B: They - - - - be at home. I. Türkler yılın belli dönemlerinde kutsal sayılan sığırları avlamak için sürek avına çıkar, bunu da dinî bir tören havasında yaparlardı. (Sığır)II.  Eski Türkler yılda bir defa büyük bir dinî tören yaparak totemi kurban eder, kurban edilen totemin yerine de yeni avlanmış bir başka totem koyarlardı. (Şölen)III.  Ölen kişinin ardından, onun ölümünden duyulan üzüntüyü, ölen kişinin kahramanlıklarını, erdemleri- ni dile getiren şiirlerdir. (Yuğ)IV. Ölenlerin ardından düzenlenen yas törenleridir; ölen kişinin akrabaları bu törenlerde kurbanlar keserek bu kurbanları çadırın önüne koyar, sonra hep birlikte atlara biner, çadırın çevresinde yedi defa dönerlerdi. (Sagu)Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ayraç içinde verilen terimlerin yerleri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? Aldığımız besinler hangi yolu izleyerek kalın bağırsağa ulaşır? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi belediyenin denetim birimlerinden biri değildir? I am Ketty. I live in England. I like horse riding andskipping rope. My sister’s name is Jenny. She likestaking photographs and painting pictures. She isgood at Art. My favourite school subject is Maths. Insummers, I usually go camping with my family. I playchess with my dad. They are all enjoyable.Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisisöylenemez? Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri kuvvetleri için ”Geldikleri gibi giderler” demiştir.         Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?  (I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Genç- lerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir. (IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, “Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır.” cümlesi getirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçlarındandır? Burnumuz tıkalı olduğunda yiyeceklerin tadını tam olarak alamayız. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Bir çuvalda 44 kilogram, diğer bir çuvalda da 35 kilogram pirinç vardır. Pirinçlerin 18 kilogramı satan bakkalın kaç kilogram pirinci kalmıştır? 18 -24 - ? -36 - ? -48  sayı dizisinde  “?” soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? “Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!”Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşerî bir nedendir?  Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Çaresiz kalmak, bir şey yapamaz duruma gelmek, başarısızlığa uğramak ” anlamındadır? Birbirine yakın mesafede bulanan bilgisayarların kablo ve Ethernet kartı ile bağlanması ile oluşturulan ağ türü hangi seçenekte verilmiştir?  İleriye doğru üçer üçer sayarken 36' dan sonra hangi sayı gelir ? "Karşımızdaki arsaların içinde koca koca binalar hızla yükseliyor." cümlesinde hangisözcükte cümle vurgusu vardır?              Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulan kamu vakfımız hangisidir? Kaza geçirmiş bir insanın muayenesinde,I. Çevreden gelen uyartılara cevap vermeII. Yakınlarını tanıyamamaIII. Soluk alıp-vermeIV. Yürüyebilmegibi durumlar tespit edildiğine göre bu insanın merkezi sinir sistemi yapılarından hangisi hasar görmüş olabilir? 3 kilogram kırmızı biberin 850 gramı satıldı. Geriye kalan biber kaç gramdır? Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 5580 sayılı özel öğretim kurumları ile ilgili kurum açma izni ile ilgili ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!Ben Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir? “Ulus” sözcüğünün eş anlamlısının kullanıldığı cümle hangisidir? Aşağıdakilerden  hangisi tekil addır ? İnsan vücudunda bulunan,1. Kafatası kemikleri2. Omurlar3. Pazu ile dirsek kemikleriverilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğadoğru sıralanışı hangi seçenekte gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hayvansal veya bitkisel değildir? Aşağıdaki doğru cümlelerin başına (D) yanlış cümlelerin başına (Y) yazınız(....) Kelime-i şehadet, kişinin Müslüman olduğunu gösteren bir ifadedir.(....) Zatî sıfatlar sadece Allah’a ait olan sıfatlardır.(....) Kudret, Allah’ın görmesi demektir.(....) Yeni bir din ve kutsal kitap ile gönderilen peygambere nebi denir.(....) Allah’ın bazı peygamberlerine gönderdiği sayfa sayısı az olan ilahî kitaplara suhuf denir. Sevgili Peygamberimiz namaz için “İnsanın Rabbi ile konuşmasıdır.” buyurmuştur. Yüce Allah, “Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” buyurmaktadır. Namaz kılarak Rabbimizi anmış, O’na olan sevgimizi ve saygımızı dile getirmiş ve O’nun sevgisini kazanmış oluruz.Bu parçada namazın insana kazandırdığı hangi fayda vurgulanmıştır?  “Peygamberimiz çocukluk döneminde kimlerin yanında kalmamıştır? Sözlükte “itaat ve tevâzu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi bir solunum sistemi rahatsızlığı değildir? Ahmet : Does your mother cook meals in the kitchen?Sezen : .................................. Çözümlenmiş hali verilen sayılardan hangisi doğru yazılmıştır? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse opâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarı yor tevhîdi…Bedr’in aslanları ancak bu ka dar şanlı idi … (Mehmet Âkif Ersoy) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  “Eğlenmek” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde “zaman kaybetmek, oyalanmak” anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir