S:1

Nasrettin Hoca fıkraları, zeka oyunları ve ince, anlamlı sözlerle doludur.Bu fıkralarda ana düşünceyi içeren böyle sözlere ne ad verilir?

Nasrettin Hoca fıkraları, zeka oyunları ve ince, anlamlı sözlerle doludur.Bu fıkralarda ana düşünceyi içeren böyle sözlere ne ad verilir? sorunun cevabı "Nükte " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
27,1 ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangi- sinin onda birler basamağına göre yuvarlan- mış halidir? I)   Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmakII)   Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamakIII)  Virüsleri TemizlemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerindendir? İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan duygusuna sahip olmaktır.”Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı olmayan bir kişi hangisini daha çok yapar? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlere ne ad verilir? Atatürk’ün çocukluk döneminde Selanik’te farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktaydı.Bu bilgide Selanik şehrinin,I.  DinîII.  İktisadiIII.  AskerîIV. Sosyalözelliklerinden hangileri vurgulanmıştır? Bir ürününün Avrupa Birliği ülkesine girişi için üzerinde  bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile   çağdaş değildir? Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I-İnekler kutsal kabul edilir.II-Buda tarafından kurulmuştur.III-Tek Tanrı inanışı vardır.IV-Kutsal kitapları Vedalardır.Yukarıdaki bilgilerden hangileri Hinduizm’e aittir? NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Rol, bir işte bir kişinin üzerine düşen görevdir. İnsan­ların konumları gereği grup ya da kurum içinde bazı roller üstlenirler.Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi "role" örnek olamaz?  Sıra bildiren sıfat hangisidir? Beton ve tuğla yapımında kullanılır. Çeliğin bileşimine de katılır. Camın yapısında yer alır. Bitkilerin ve insan iskeletinin yapısında da bu element bulunur.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?  Yazı tahtamızın boyu ile eni toplamı 25 karıştır. Boyu 16 karış ise eni kaç karıştır? John  :Hi, Lisa. Why are you always wearing black clothes?Lisa  : I prefer dark colours in winter because - - - - .John  :Aha! So you prefer light colours in summers.Lisa  : Absolutely. Sayfaya filigran eklemek için hangi menü kullanılır?  I- Harf İnkılabıII- İstiklal Marşı’nın kabulüIII- Montrö Boğazlar SözleşmesiIV- Türk Dil Kurumunun KurulmasıBu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir? “Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir.’’ Aşağıdakilerden hangisi sadece “kök’’ ten oluşmuştur?  -4 ile +5 tamsayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır?  “1-horoz, 2-her, 3-çöplüğünde, 4-kendi, 5-öter”Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi bir özelliğiyle diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki sert yapılardandır?  Yesterday at 3 o´clock in the afternoon, I ............ with my friends in the library. Ay'da görülen tipik yüzey şekilleri hangisidir? Bir kazandaki 8 litre suyun 604 mL si kaynarken buharlaşmıştır. Geriye kaç mL su kalmıştır? Verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır? • Çiy• Sis• Kırağı• Kar• KırçVerilenlerden kaç tanesi yer yüzeyinde meydana gelen yoğuşma türlerindendir? Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir? Aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu önermeye örnek olur? Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir? “–de” bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde “küçümseme”  anlamı katmıştır? Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ana babasına iyilik edene ne mutlu/sonu ……………………….. olsun!” Hadiste boş bırakılan yere  Öğrencinin kapasitesinin üzerinde uzun süre ders çalışması, alışık olmayan birinin uzun süre yürümesi, organizmanın uzun süre aç ve susuz kalması aşırı uyarılmaya sebep olur.Buna göre aşırı uyarılmanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? “Resmen bizimle kafa buldu ya!”Cümlesindeki“kafa buldu” deyiminin anlamı hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi modernizmi esas alan eserlerdendir? Mısır→Çekirge→Kurbağa→Yılan→BaykuşYukarıda verilen besin zincirinin bulunduğu bir bölgede yapılan çalışmalarla çekirge sayısı azalıyor.Bunun sonucundaöncelikle hangi canlınınsayısında azalma görülür? Bitkilerde;- Doku ve organların arasını doldurma-Klorofil ve besin depo etmeözelliklerine sahip olan doku hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir