S:1

1. Bu kedi çok uyuyor (.)
2. Babam nereden geliyor (!)
3. İmdattt (!)
Yukarıdaki tümcelerin hangisinin sonunda ki noktalama işareti doğru konulmamıştır?

1. Bu kedi çok uyuyor (.) 2. Babam nereden geliyor (!) 3. İmdattt (!)Yukarıdaki tümcelerin hangisinin sonunda ki noktalama işareti doğru konulmamıştır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
96 000 ÷ 1000 = işleminin sonucu kaçtır? A, harfiyle gösterilen önerme çeşidi hangisidir? "6667" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşlik ilişkisinin dayandığı değerlerden biri olamaz? Çin ve Hindistanda hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün milliyetçilik anlayışı ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşıdır.Buna göre milliyetçilik ilkesiyle ilgili olarak;I. Kültürel birliği desteklemiştir.II. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.III. Sosyal dayanışmayı artırmıştır.yargılarından hangileri savunulabilir? Milli mücadelede, TBMM Hükümetinin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) İzmir, Foça, Efes, Milet İyonlar'ın en önemli şehir devletleridir.(...) Hipokrat, Tales, Heredot, Homeros, Pisagor gibi bilim insanları İyonlar döneminde yaşamışlardır.(...) Tekerleğin bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.(...) Tekerleği icat eden uygarlık Sümerler'dir. (...) Asurlar, Sümerler'den öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek, Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi sesli uyumuna uyar? Bir kip ekinin başka bir kip eki yerine kullanılmasına zaman (kip, anlam) kayması denir.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek vardır? Aşağıdakilerden hangisi ile aktif bağışıklık sağlanır? Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Aşağıdakilerden hangisi Olayın özellikleri arasında yer almaz? 40 cevizin 12 tanesini yedik. Geriye kalanları da 4 kişi paylaştık. Her birimize kaç ceviz düşer? Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya....... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona ................... diyorlardı. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? Çeyrek litresi 50 Kr olan çamaşır suyunun bir litresi kaç Kr tur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır? Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez. ( Arâf suresi, 31. ayet)Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayette vurgulanan konuya uygundur? Afrikanın İslamlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Toprak özellikleri ve iklim özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki illerimizden hangisinde tarımsal ürün çeşitliliğinin diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir? "Çita avına yaklaşıp birden saldırıya geçti." cümlesinde çitanın hareketi aşağıdakilerden hangisi ile belirtilebilir? Hegelin diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, diyalektik materyalizm adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegelin sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı ya- ratır. Marksta ise varlık madde ile baş- lar, düşünce ise maddenin ürünüdür.Parçaya göre Marks ve Hegelin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmen adayının televizyondaki öğretmen atamalarıyla ilgili haberi diğer kişilerden daha dikkatli dinlemesi aşağıdaki algı özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? • Akışkandır• Belirli bir şekli vardır.Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenebilir?A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.B) Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.C) Hâkim bitki örtüsü bozkırdır.D) Yüzey şekilleri sadedir. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonunda -ca, -ceeki getirilirse sözcükte ünsüz sertleşmesi görülür? Carnapa göre doğrulu ve yanlışlığı sınanamayan önermeler anlamsız metafizik önermelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermedir? Aşağıdaki hadislerden hangisi temizlik ile ilgili değildir? Roman, kahramanın okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak daha önceki değerlerinden uzaklaşmasını ve yolculuğa çıkmasını konu alır. Kahraman bu yolculuk sırasında kendi olmaya çalışır. Yazar, kişinin kendini bulma sürecindeki yozlaşmadan, aydındaki aşağılık duygusuna, yitip giden değerlere kadar çok yönlü bir hesaplaşmaya girişir ve sorunun çözümünün Doğuya özgü değerlerle Batı akılcılığının sentezi neticesinde mümkün olacağı yargısına ulaşır. Anlatılanlar belli bir zamanda değil, kahramanın iç dünyasında başlar ve biter. Mekân ise Viranbağ ya da ışıktan bir ülke sözleriyle nitelenen simgesel bir ülkedir.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.............denir. Kanın temizlenmesi.......... kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Ahmet çok güzel şiir okuyor. Cümlesinde kaç kelime vardır? 30dan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayarken kaçıncı saymada 21 deriz? (30 dahil) Bir A maddesinin kütlesi 250g, hacmi 100cm³ ise yoğunluğu kaç g/cm³'tür? Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir. Yukarıdaki altı çizili kelimeler yapısına göre hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? I. Demirin paslanmasıII. Grizu patlamasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların aynı şartlardaki gerçekleşme hızları arasındaki ilişki nasıl sıralanır? Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi üzerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine göre daha azetkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarından biridir? 2 kg kivi 16 TL'dir. 15 kg kivi alan Ayşe, satıcıya kaç lira ödemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir