S:1

Hangisi doğru bir davranıştır?

Hangisi doğru bir davranıştır? sorunun cevabı "Gereksiz yanan ışıkları kapatmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
45687 sayısının 10 ile bölümünden kalan sayı hangisidir? Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı her zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir bağlantı içindedir.Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 540 628” sayısının on binler ve onlar basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır? İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte;1 - Anadolu halkında ulusal bilinç uyanmıştır.2 - İtalya ile İtilaf Devletlerinin arası bozulmuştur.3 - Ülke genelinde mitingler yapılmıştır.Sonuçlarından hangileri ortaya çıkmıştır? Hareketleri yapabilmek için kullandığımız kemiklerin birbirine bağlı olması gerekir. İki kemiğinbirbirine bağlandığı yere eklem denir. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde eklem yoktur? Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? I. ŞarjII. ABSIII. Yağ basıncıVerilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? I. Deneysel verilerle sistematik çalışma yapar.II. Elde edilen bilgilerin hiçbir değeri yoktur.III. Amaçları arasında sonsuz zengin olma ve ölümsüz olma hayali vardır.yukarıdaki yargılardan hangileri simya için doğru, kimya için yanlıştır? Aşırı yağmur ve hızlı kar erimesi sonucu hangi doğal afet oluşur? Aşağıdaki bardaklardan hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Reklamlarda kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisinin gerçekleşmesi mümkündür? Yılsonu için gösteri hazırlıyoruz(  ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? DNA molekülü  oluşturulurken,I. Bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı  gelir.II.  Adenin daima Timinle,  Guanin daima Sitozinle  eşlenir.III.  Adenin ile Timin arasında  ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur.kurallarından hangileri geçerlidir? Beslemişken bu kadar âdemi ihsâniyleGitti bîçâre vatan ağlıyarak şâniyleYaz bu mersiyeyi taşa şühedâ kanıyleVatanın bağrına düşman dayadı hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderiniBu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan devletlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? “Ulus” sözcüğünün eş anlamlısının kullanıldığı cümle hangisidir? Lisa      : I was on a scout camp on my summer holiday.Meg      : Really! Was your sister with you?Lisa      : No, - - - - . Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen;I.  Erkânıharbiye Vekâletinin kaldırılmasıII. Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıIII. Medeni Kanun’un kabulüIV. 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesinin açılmasıinkılaplarından hangileri eğitimle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?  “Yakıt kullanarak enerji üretmek yerine rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.”Yukarıdaki ifade edilen davranış hangi kirliliği önlemek için söylenmiştir? Tüccar bir toplum olan Lidyalılar ticaret sayesinde zenginleşmiş, rahat ve bolluk içinde yaşamışlardır.Lidyalıların hayat standardının yükselmesinde;I- Takas usulünden paranın kullanımına geçilmesi,II- Kral yolu ticaretinin geliştirilmesi,III-Deniz ticaretine önem verilmesigelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?  Divan edebiyatını millîbir edebiyat olarak görmemiş, halk edebiyatının gerçek Türk edebiyatı olduğunu savunmuştur. Sonra fikir değiştirmiş ve halk edebiyatınıilkellikle suçlamış, divan edebiyatını övmüştür. Bu konudaki görüşlerini “Harabat” adlı eserin ön sözünde açıklamıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ann : Spectators are the people watching a match.Buse : - - - - ? I didn’t understand.Ann : Spectators are the people watching a match.  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi koşmanın türlerinden biri değildir? Aşağıdakileri grupladığımızda hangisi bu grubun dışında kalır? “iyi-insanın-en-kitap-dostudur” kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim öğretim alanında yapılan ilk çalışma, aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? DNA ve RNA için,I.  pürin/pirimidin oranının daima 1’e eşit olmasıII.  deoksiriboz şekerinin bulunmasıIII.  iki zinciri arasında hidrojen bağlarının bu- lunmasıözelliklerinden ortak olmayanların tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline ne ad verilir?  “Dergideki sekiz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Su kenarlarında yaşayan bazı kuş türlerinde, gaga ve bacakların uzun olduğu gözlenmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  Eric : What is the problem?Robert: I can’t listen to music because I’m having problems with my - - - - .  64 - 52 - 68 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 4- 14 - ? - 34Yukarıdaki örüntüde "?" yerine hangi sayı gelmelidir? Savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir