S:1

Türk toplumunda en çok neye değer verilir?

Türk toplumunda en çok neye değer verilir? sorunun cevabı "Aileye  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
48 , 50 , 65 , 98Yukarıdakilerden hangisi hem 6 nin hem de 8 in katıdır? Güneş, dünya ve ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır? Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu.Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış, diğer yolların hemen hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girseniz bir yemek sofrası bile bulamazsınız. Yemekler yerde yenir burada, insanlar ütü nedir bilmezler. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini bayram hazırlığı olarak yapmayız? 742 sayısının en yakın onluğu ve yüzlüğü aşağıdakilerden hangisidir? E. Husserle göre pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmadasadece duyusal verileri dikkate almasıyla yanılgıyadüşmüştür. Oysa insanlar nesnelerin özlerini de kavrayabilir.Bu özlere ulaşmanın yöntemi, varlıklarla ilgiliönceden edinilmiş bilgileri bir kenara bırakmak, parantezealmaktır. Varlığın özüne ait olmayan ve öze ulaşmayıengelleyen ögeler ayıklanır, bilincimizden atılır vebilincimizde sadece varlığı varlık yapan saf öz kalır.Husserle göre özün kavranabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilime ............... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gök cisimlerini incelemek amacıyla ............. adı verilen araçlar kullanılır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Memeliler genellikle ..................................... çoğalır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Alevilikte, ölen kişi için daha çok Hakka yürüdü. ifadesi kullanılır. Hakka yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir? Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir? Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Fuat 8 yıl sonra 30 yaşında olacaktır. Fuat şu an kaç yaşındadır? Babam üç aydan beri iş arıyor. cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir ? Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık evresinde yapılması gerekenlerden biri değildir? Ben sağ olduğum müddetçe, Kurânın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtârın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse,Ben ondan da bîzârım, o sözlerden de bîzârım.Mevlananın bu dizelerinden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? Hangisi iribaş ile ergin kurbağa arasındaki farklardan birisi değildir? İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir. İletişimde bilgiyi aktaran kişi - - - -; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce - - - -; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam- - - -; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki - - - - olarak tanımlanır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez? Mutluluğun temelini paylaşım kavramı oluşturur; ama bu paylaşımı yalnız güzellikleri paylaşma boyutuna indirgeyemeyiz. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 460 sayısının 1/10' u kaçtır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevidir? Devrinin en güzel hamamlarından biri olarak şöhretini ve varlığını uzun yıllar muhafaza eden sayılı hamamlardan biriydi.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? • Osmanlı Devletinin resmi mezhebi idi.• Dini hükümler tahsis edilirken örf ve adetlerin bağlayıcılığı vardır.Hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Karacoğlan der ki dertlerim azdırGüzeli övmesi boynuma farzdırKara kaş altında sürmeli gözdürAşığın bahşişin vermeli gelinBu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? "yoldan" kelimesinin aldığı ekin adı aşağıdakilerden hangisidir? I. Okuyucuyu düşünmeye yöneltmekII. Hayatın gerçeklerini ortaya koymakIII. Kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmekIV. Birey-toplum ilişkisini dile getirmek V. Somut kavramları nesnel bir bakışla ifade etmekYukarıdakilerin hangisi bir denemecinin amaçları arasında gösterilemez? Uçak saat kaçta gelecek cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Karbonhidratların kimyasal sindirimi hangi organda başlar? Mantarlar aleminin üyeleri,I. Glikojen depolamaII. Kitin hücre çeperi taşımaIII. Pasif hareket etmeözelliklerinin hangilerinden dolayı hayvanlar aleminin üyelerine benzer? Aşağıda verilen ürünlerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde yetişmez? Halukun ninesinin yaşı Halukun yaşının 4 katıdır. Haluk ile ninesinin yaşları toplamı 85 olduğuna göre, Halukun ninesi kaç yaşındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir