S:1

Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır? sorunun cevabı "Sosyolojik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bazı şüpheci düşünürler, önce duyularımızın bizi yanıltabileceğinden yola çıkar. Örneğin, su dolu bardağın içindeki kaşığı kırık gibi algılarız. Duyularımız bizi arasıra aldatıyorsa, her zaman aldatıyor olabilir. Bu durumda her şeyden şüphe edilebilir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı;I. SürtünmeyleII. DokunmaylaIII. Etkiyle (tesir ile)verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? (935...935) boş bırakılan yere < , > veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların sebep olduğu çevre sorunlarından biri değildir? Öğretmen Yazılı ve yazılı olmayan, çeşitli formlarda (gazete, kitap, dergi, televizyon, video, sinemav.s.) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğini kazanabilen kişilere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur? Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi II. Meşrutiyet Döneminde kurulmuştur? Your friend invites you to a party. But you have another plan. What do you say to refuse his invitation? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Tencereye kaynaması için 3 L su konmuştur. Tenceredeki su kaynarken 350 mL su buharlaşmıştır. Buna göre tencerede kaç mL su kalmıştır? I. 14. yy. sanatçısı olan Şeyyat Hamza, Türk edebiyatının bilinen ilk Yusuf ile Züleyha mesnevisinin sahibidir.II. Bahaeddin Veledin öğrencisi olan Ahmet Fakih, dinî ve ahlaki öğütler veren Çarhname isimli eserin müellifidir.III. 15. yy.ın gazel alanındaki üstadı olan, meliküş şuara diye anılan Necati Beyin eserlerinde mahallîleş- me akımının ilk izleri görülür.IV. Hamse sahibi olan 16. yy.ın mesnevi alanındaki en ünlü sanatçısı Bağdatlı Ruhi, Şehzade Mustafaya yazdığı mersiye ile de bilinir.V. Naili ve Neşati sebkihindi tarzının Şeyh Galiple birlikte edebiyatımızdaki en önemli temsilcileridir.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin bize kazandırdıklarından biri değildir? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? 1- Karanlık basmadan yola çıktılar.2- Çocuk yedi yaşına basmadan okula başladı.3- Ayağı acıdığı için rahat basamıyor.4- Çimlere basmadan çiçekleri sulamalısın.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde basmak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? Ah, bir zamanlar ben de böyle değil miydim? Vaniköyde yalının hamam dairesi tutuşup yandığı gün herkes telaş içinde kederli bir hâldeyken ben ne kadar sevinmiştim! Çünkü bizim yangında da İcadiyeden toplar atılmıştı. Yani o yalıdayken tufanı andırırcasına yağan yağmurda her tarafı seller basarak, umum ev halkı büyük korku ve telaş içinde olduğunda ben de ne derece bahtiyar olmuştum! Çünkü harem dairesi avlusunu bir geniş havuz hâline getiren sular üzerinde kayık yüzdürmek benim için kolay olmuştu.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Kare piramidin kaç ayrıtı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? İslam tarihinde Haricilik gibi siyasi ve itikadî mezheplerin doğmasına neden olduğu kabul edilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden Hangisi Kuran-ı Kerimin temel özelliklerinden biri değildir? Yüz binler basamağında en büyük tek rakam, onlar basamağında 7 rakamı olan altı basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Beyşehir Kubadabat Sarayında yapılan kazılarda ele geçen çiniler ve stukolar, aşağıdaki hangi müzede sergilenmektedir? Hz. Muhammedin aşağıdaki örnek davranışlarından hangisi engellilere destek olma ve onları toplum hayatında etkin kılmakla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere ne ad verilir? Zeka yaşı 40 olan bir kişinin zeka bölümü (IQ) 100 ise bu kişinin gerçek yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Bir dilin alt bölümleri - - - -, - - - -ve - - - - olarak adlandırılır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Anayasamızın kişilere tanıdığı yerleşme hürriyetiI. kamu mallarını korumak,II. düenli kentleşeyi gerçkleşirmek,III. sosyal ve ekonomik gelişeyi sağamakdurumlarından hangilerinde sınırlandırılabilir? Kalp, damarlar ve kandan oluşan sisteme ne ad verilir? Aşağıda verilenlerden hangisi saydam olmayan maddedir? Mustafa Kemal Atatürk TBMMnin açıldığı 23 Nisan ı çocuklara bayram ilan etmesi onun hangi yönünü göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın tek ilah olduğunu delillendiren ayet meallerindendir? Dayanmak onlara düştü Onların hâline acımak bize Seninle daha çok konuşuruz Böyle birbirimizden uzak Böyle kendi kendimizeTopraktan ekmek Pancardan şeker Tezgahtan çulâkiAma gene insanların ekmeği yok Ama gene çocuklar kemik veremiBu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır? Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi emir kipindedir? Besin değeri yüksektir. Ayrıca zehirli olanı da vardır.Yukarıda sözü edilen mantar çeşidir aşağıdakilerden hangisidir? İnsanoğlu Kuran-ı Kerimin ifadesine göre bir damla sıvıdan meydana gelmiştir. Kuran-ı Kerimde .............. adı verilen bu madde, insanın anne karnındaki ilk hâline verilen isimdir.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir