Sor

6. Sınıf İskelet Sisteminin Görevleri ve Önemi

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İskelet Sisteminin Görevleri ve Önemi
İskelet sistemi, insan ve hayvan bedenlerinin temel yapı taşlarından biridir. İskeletin ana yapıları, kemikler, kıkırdaklar, bağlar ve eklemlerdir. Bu yapıların birleşimi, vücuda şekil, destek, hareket kabiliyeti ve koruma sağlar. İskelet sistemi, vücut sağlığı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Bu makalede, iskelet sisteminin temel görevlerine ve işlevlerine değineceğiz.

Destek ve Şekil
İskelet sistemi, vücuda temel bir çerçeve sağlayarak organların ve diğer yapıların üzerinde durabileceği sağlam bir yapı sunar. Bu çerçeve, vücuda şekil verir ve iç organları düzgün bir şekilde yerleştirir. İskeletin sağladığı destek sayesinde, vücut dik durabilir ve hareket etme yeteneği kazanır.

Hareket
İskelet sistemi, kaslarla birlikte hareket etmeyi mümkün kılar. Kaslar, kemiklere bağlanır ve kasılma veya gevşeme yoluyla hareketi sağlar. Eklemler ise kemiklerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bölgelerdir ve hareketin düzgün ve esnek bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Organ Koruma
İskelet sistemi, iç organların çevresinde bir kalkan görevi görerek onları zararlara karşı korur. Örneğin, kaburga kemikleri, kalp ve akciğerleri korurken, kafatası beyni, omurga ise omurilik ve sinir sistemini korur. Bu koruma, organların düzgün çalışabilmesi ve hasar görmemesi için hayati öneme sahiptir.

Kan Hücrelerinin Üretimi
Kemik iliği, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretildiği ve depolandığı bir yapıdır. İskelet sistemi, bu süreçte önemli bir rol oynar, çünkü kemik iliği, genellikle düzensiz kemiklerde ve omurga kemiklerinde bulunur. Bu hücreler, bağışıklık sistemi ve oksijen taşıma işlevlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gereklidir.

Mineral Depolama
Kemikler, vücut için önemli olan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin depolandığı alanlardır. Bu mineraller, kemiklerin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar ve diğer vücut işlevlerinin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. İskelet sistemi, mineral dengesini sağlayarak vücut sağlığını destekler.

Maddeler Halinde Özetlersek;
→ İskelet sistemi, vücuda şekil verir ve iç organların düzgün yerleşimini sağlar.
→ Kaslarla birlikte çalışarak vücudun hareket etme yeteneği kazanmasını sağlar.
→ İç organları zararlara karşı koruyarak sağlıklı işlevlerini sürdürmelerine yardımcı olur.
→ Kemik iliğinde kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretimini ve depolanmasını destekler.
→ Kemikler, kalsiyum ve fosfor gibi vücut için önemli minerallerin depolanmasına yardımcı olur.

İskelet sisteminin sağlığını korumak için;
» Düzenli Egzersiz Yapılmalı: Kemik ve kas sağlığını destekler ve iskelet sistemi işlevlerini iyileştirir.
» Dengeli Beslenilmeli: Kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve diğer minerallerin alınmasını sağlar.
» Uygun Yaşam Tarzı Seçilmeli: Kemik ve iskelet sistemi sağlığını korumaya yönelik alışkanlıklar edinir.
» Erken Teşhis ve Tedaviye Önem Verilmeli: İskelet sistemi ve kemik sağlığı ile ilgili sorunları zamanında tespit ve tedavi etmek önemlidir.

İskelet sistemi, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması ve yaşam kalitesinin korunması için hayati öneme sahiptir. Destek, hareket, organ koruma, kan hücrelerinin üretimi ve mineral depolama gibi önemli görevleri üstlenen iskelet sistemi, bütünsel sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, kemik sağlığını korumak ve iskelet sisteminin işlevlerini desteklemek amacıyla düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve uygun yaşam tarzı seçimleri yapmak büyük önem taşır. Ayrıca, iskelet sistemi ve kemik sağlığı ile ilgili sorunları erken teşhis ve tedavi etmek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin sağlığını olumsuz etkiler?

 • A ) Aralıksız 4 saat bilgisayar kullanma
 • B ) Dik Oturma
 • C ) Yaşa uygun spor yapma
 • D ) Dengeli beslenme

2

Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasına ....1.... denir. Bazı salgılar yardımıyla besinlerin parçalanmasına ise ....2.... denir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara gelecek kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) 1-Mide 2-İnce bağırsak
 • B ) 1-Fiziksel sindirim 2-Mekanik sindirim
 • C ) 1-Kimyasal sindirim 2-Fiziksel sindirim
 • D ) 1-Fiziksel sindirim 2-Kimyasal sindirim

3

Kan sıvısı içerisinde bulunan bir hücre ile ilgili aşağıdaki bilgi veriliyor.
Vücuda mikrop girdiğinde sayısı hızla artar.
Buna göre hakkında bilgi verilen kan hücresi aşağıdakilerde hangisidir?

 • A ) Kan pulcukları
 • B ) Alyuvar
 • C ) Akyuvar
 • D ) Kan plazması

4

Besinlerin sindirimin sisteminde izlediği yolda yanlışlık yapılmıştır.
Ağız > Yutak > Yemek Borusu >Mide > Kalın Bağırsak > İnce Bağırsak > Anüs
Bu sıralamada hangi organın sırası yer değiştirdiğinde yanlışlık düzelir?

 • A ) Yutak Yemek Borusu
 • B ) Mide Kalın Bağırsak
 • C ) Kalın Bağırsak İnce Bağırsak
 • D ) Yemek Borusu Mide

5

Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır

 • A ) Yorulmazlar
 • B ) Kollarda ve bacaklarda bulunurlar.
 • C ) Hızlı ve ritmik kasılır
 • D ) istemli çalışırlar.

6

Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organlardan biri değildir?

 • A ) Akciğer
 • B ) Böbrekler
 • C ) Deri
 • D ) Kalın Bağırsak

7

Boşaltım sistemine gelen atık maddeler sırası ile hangi organlardan geçer?

 • A ) Böbrek - İdrar kesesi - Üreter - Üretra
 • B ) Böbrek - Üretra - İdrar kesesi - Üreter D
 • C ) Böbrek - Üreter - İdrar kesesi- Üretra
 • D ) Böbrek - Üreter - Üretra - İdrar kesesi

8

Aşağıda verilenlerden hangisi uzun kemiklere örnek olarak verilebilir?

 • A ) uyruk kemiği
 • B ) leğen kemiği
 • C ) kürek kemiği
 • D ) El ve ayak bileği

"6. Sınıf İskelet Sisteminin Görevleri ve Önemi" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Kasların Görevleri Nelerdir? Benzerlik ve Farkları" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.