Sor

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Boşluk Doldurma Çalışma Sayfası

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Boşluk Doldurma Etkinliği

Soru Cevap
1) We like ------------ cookies. We like eating cookies.
2) The girls like ------------chess. The girls like playing chess.
3) Do you like ------------ a car? Yes/No
4) We don’t like---------- coca-cola. We don't like drinking coca-cola.
5) I like------------- in the sea. I like swimming in the sea.
6) Do they like ---------- pictures ? Do they like coloring pictures?
7) We like ------------ at parties. We like dancing at parties.
8) I like -------------- my homework. I like doing my homework.
9) We like ----------- rope. We like jumping rope.
10) Do you like ---------- with dolls? Do you like playing with dolls?
Sentence Matched Answer
I like -------- comics. reading
Do you like -------- with marbles? playing
You don’t like ------- to classical music. listening
We like ---------- a kite. flying
They like ------- a bicycle. riding
I don’t like -------- computer games. playing
We like --------- cartoons. watching
I don’t like -------- pizza. cooking
Do they like ------- a song? singing
You like ------- a letter. writing

Soru Cevap EtkinliğiSoru Cevap
What do you like? I like reading comics.
Do you like playing with marbles? Yes, I do. / No, I don't.
Do you like listening to classical music? No, I don't.
What do you like doing on a windy day? We like flying a kite.
What do they like doing in the park? They like riding a bicycle.
What don't you like doing in your free time? I don't like playing computer games.
What do you like watching on TV? We like watching cartoons.
What don't you like eating? I don’t like eating pizza.
Do they like singing? Yes, they do. / No, they don't.
What do you like writing? I like writing a letter.
1

My father works at a clinic. He likes helping animals.
He is a - - - -.

 • A ) singer
 • B ) fireman
 • C ) waiter
 • D ) vet

2

Put the words in order.
CLEAN THE MAY BOARD I PLEASE
Choose the correct answer.

 • A ) May I board the clean, please?
 • B ) May I clean the board, please?
 • C ) Please, may I board the clean?
 • D ) The board may I clean, please?

3

Dilara: - - - -?
Meltem: Salad.

 • A ) Are you thirsty
 • B ) Where is the lemonade
 • C ) Do you have salad for breakfast
 • D ) What is your favourite food

4

Read the dialogue.
Joe : Give me the eraser, please.
Kate : Sorry, - - - -.

Choose the correct answer.

 • A ) here you are
 • B ) not right now
 • C ) of course
 • D ) sure

5

He is Tom. This is - - - - bike

 • A ) his
 • B ) her
 • C ) my
 • D ) your

6

26 + 11 = ?
İşlemin sonucu kaçtır?

 • A ) Thirty seven
 • B ) Thirty six
 • C ) Thirteen
 • D ) Twenty seven

7

Aşağıdaki sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A ) 56 : fifty six
 • B ) 24 : twenty four
 • C ) 18 : eighty
 • D ) 44 : forty four

8

Look at the numbers.
10 - 20 - 30 - 40 - ?
Choose the correct answer.

 • A ) thirty-five
 • B ) forty
 • C ) fifty
 • D ) forty-two

"4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Boşluk Doldurma Çalışma Sayfası" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time Kelimeleri ve Anlamı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.