Sor

Geçiş üstünlüğü nedir? Hangi araçların geçiş üstünlüğü vardır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Geçiş üstünlüğü, belirli araçların acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmaksızın geçiş hakkına sahip olmalarıdır. Bu araçlar, ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil müdahale araçlarıdır.

Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlar


♣ Ambulans (cankurtaran),
♣ itfaiye Araçları
♣ Polis Araçları

Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri ancak görev halinde iken bu haklarını kullanabilir.

Geçiş üstünlüğü olan araçlar, acil durumlarda diğer araçların önünde veya arkasında olabilirler. Bu araçlar, diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak koşuluyla geçiş üstünlüğü hakkına sahiptirler.

Geçiş üstünlüğü olan araçlar, bu üstünlüklerini genellikle acil durumlar sırasında kullanırlar. Örneğin, bir ambulans acil bir hastayı almak veya bir itfaiye aracı yangına müdahale etmek için hareket etmek zorunda kalabilir. Bu araçlar, acil durumlar sırasında ışıklandırma ve sesli uyarı araçları kullanarak diğer sürücülere ve yayalara varlıklarını bildirirler.

Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri, bu üstünlüğü kötüye kullanmamalı ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. Bu nedenle, geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüleri, diğer sürücülere dikkatli bir şekilde yaklaşmalı ve gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır.

Ayrıca, diğer sürücüler de geçiş üstünlüğüne sahip araçların varlığına dikkat etmeli ve bu araçlara mümkün olduğunca yol vermelidir.
1

Ambulans, itfaiye ve polis aracı geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır?

 • A ) Her zaman
 • B ) Görev halindeyken
 • C ) Trafik sıkışık olduğunda
 • D ) Hiçbir zaman

2

Araçları, araçlarda bulundurması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Karayolları Genel Müdürlüğü
 • B ) Emniyet Genel Müdürlüğü
 • C ) Sağlık Bakanlığı
 • D ) İç İşleri Bakanlığı

3

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde; hava yolu, kara yolu ve deniz yolu ulaşım araçlarına ait örnekler sırasıyla doğru verilmiştir?

 • A ) Uçan balon – Vapur - Otomobil
 • B ) Vapur – Kamyon - Otobüs
 • C ) Otobüs – Uçak - Gemi
 • D ) Uçak – Kamyonet – Feribot

4

Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir?

 • A ) Geçiş üstünlüğü
 • B ) Geçiş hakkı
 • C ) Geçiş sırası
 • D ) Geçme yönü

5

Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlerin tümüne ne denir?

 • A ) levha
 • B ) tabela
 • C ) trafik işaretleri
 • D ) trafik

6

Aşağıdakilerden hangisi yolcuların kurallara uygun davranışlarındandır?

 • A ) Taşıtların penceresinden başını ve kolunu çıkarmadan yolculuk yapmak.
 • B ) Üzeri açık araçlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmak
 • C ) Taşıt durmadan binmek ve inmek
 • D ) Taşıt içinde tutunmadan yolculuk yapmak

7

Hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden değildir?

 • A ) Okul taşıtlarında ve özel taşıtlarda emniyet kemeri takmanın zorunlu olması
 • B ) Arabanın değerini artırdığı için
 • C ) Çocukların özel taşıtların ön koltuğuna oturmaması gerektiği için
 • D ) Emniyet kemeri ile daha güvenli olacakları için

8

Aşağıdakilerden hangisi, güvenli yolun özelliklerinden biridir?

 • A ) Bizi gideceğimiz en kısa zamanda ulaştıran yoldur.
 • B ) Üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yoldur.
 • C ) Evimize en yakın yoldur.
 • D ) Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur.

"Geçiş üstünlüğü nedir? Hangi araçların geçiş üstünlüğü vardır?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Motorsuz taşıtları kullanmadan önce alınması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.