Sor

4. Sınıf Trafik İşaret Levhalarının Önemi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Trafik işaretleri ve trafik işaret levhaları, kara yollarında yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajları verir. Bu mesajlar, şekil, renk, yazı ve sembollerle iletilir.
trafik işaretleri
Trafik işaret levhalarının anlamları

Üçgen işaretler: Üçgen şeklindeki trafik işaretleri, uyarı levhalarıdır. Bu levhalar, yaya ve sürücülere yol üzerindeki tehlikeler ve önemli noktalar hakkında önceden bilgi verir. Örneğin, okul geçidi, viraj ve dikkat hayvan çıkabilir gibi uyarıları içerir.

Daire şeklindeki işaretler: Daire şeklindeki trafik işaretleri, düzenleme (tanzim) levhalarıdır. Bu levhalar, yaya ve sürücülere yol üzerinde hangi kurallara uymaları gerektiğini belirtir. Yasaklama ve zorunlulukları içerir. Örneğin, hız sınırları, park etme yasağı ve tek yön gibi düzenlemeleri gösterir.

Dikdörtgen işaretler: Dikdörtgen şeklindeki trafik işaretleri, bilgilendirme levhalarıdır. Bu levhalar, yaya ve sürücülere yol üzerindeki hizmetler, mesafeler ve yönlendirmeler gibi bilgileri sunar. Örneğin, otobüs durakları, hastane ve park yeri gibi bilgilendirmeleri içerir.

trafik işaretleri

Bu şekiller ve renkler sayesinde, yaya ve sürücüler trafikte güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğrenir ve kazaların önlenmesine katkıda bulunur.

trafik işaretleri

Trafik işaretleri üç ana kategoriye ayrılır: Tehlike Uyarı İşaretleri, Bilgi İşaretleri ve Trafik Tanzim İşaretleri. Bu işaretler, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yol üzerindeki tehlikeleri, bilgileri ve kuralları belirtir.

Tehlike Uyarı İşaretleri: Bu işaretler, yayaları ve sürücüleri tehlikelere karşı uyarmak için kullanılır. Genellikle üçgen şeklinde olmakla birlikte, bazı özel durumlarda üçgen olmayan işaretler de mevcuttur. Örneğin, okul geçidi, viraj, dikkat hayvan çıkabilir gibi uyarıları içerir.

Bilgi İşaretleri: Yol güzergâhında yayalara ve sürücülere gerekli bilgileri sunar. Kare şeklindeki standart levhalar ve değişken boyutlardaki levhalarla ifade edilir. Bu işaretler, yol kullanıcılarına hizmetler, mesafeler ve yönlendirmeler gibi bilgileri sağlar. Örneğin, otobüs durakları, hastane ve park yeri gibi bilgilendirmeleri içerir.

Trafik Tanzim İşaretleri: Yayalara ve sürücülere yasaklama ve sınırlama mesajları verir. Genellikle daire şeklinde olup, bazı durumlarda dikdörtgen şeklinde olanlar da bulunur. Bu işaretler, hız sınırları, park etme yasağı ve tek yön gibi düzenlemeleri gösterir.
1

Araca bindiğimizde ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Camı açmak
 • B ) Emniyet kemerini takmak
 • C ) Etrafı seyretmek
 • D ) Şoförle tanışmak

2

Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?

 • A ) Grup halinde kol kola yürümek.
 • B ) Kaldırımdaki levhalara dikkat etmeden yürümek.
 • C ) Kaldırımlarda yolun sağ kenarından yürümek.
 • D ) Arkadaşları ile itişerek yürümek

3

Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz?

 • A ) Önümüze bakarız araba yoksa geçeriz.
 • B ) Sırayla önce sola, sonra sağa ve tekrar sola bakarız, yol boş ise geçeriz.
 • C ) Duran arabaların arasından geçeriz.
 • D ) Sola ve sağa bakıp koşarak geçeriz

4

Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir?

 • A ) Durak
 • B ) Yaya geçidi
 • C ) Banket
 • D ) Üst geçit

5

Aşağıdakilerden hangisini yapmak yayalar için tehlikeli bir davranıştır?

 • A ) Duran bir aracın önünden veya arkasından geçmek
 • B ) Kaldırımdan ya da banketten yürümek
 • C ) Kaldırımda sağ taraftan yürümek.
 • D ) Karşıdan karşıya geçmeden önce yolun güvenliğini kontrol etmek

6

Hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden değildir?

 • A ) Okul taşıtlarında ve özel taşıtlarda emniyet kemeri takmanın zorunlu olması
 • B ) Arabanın değerini artırdığı için
 • C ) Çocukların özel taşıtların ön koltuğuna oturmaması gerektiği için
 • D ) Emniyet kemeri ile daha güvenli olacakları için

7

Araçlar veya yayalar hangi ışık yanınca durmalıdırlar?

 • A ) Beyaz
 • B ) Sarı
 • C ) Yeşil
 • D ) Kırmızı

8

Aşağıdaki mesleklerden hangisi tramvay ve metro kullanır?

 • A ) Pilot
 • B ) Makinist
 • C ) Kaptan
 • D ) Vatman

"4. Sınıf Trafik İşaret Levhalarının Önemi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Trafik kazaları ile trafik yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.