Sor

4. Sınıf Trafik ve Can Güvenliği Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Trafik ve Can Güvenliği
Kara yolları üzerindeki yayaların, araçların, hayvanların hal ve hareketlerine trafik denir. Yaşama hakkı en temel haktır ve kutsaldır.

İnsanlar trafikte;
➥ Yaya,

➥ Yolcu,

➥ Sürücü
olarak bulunur.

Yaya, yürüyerek veya koşarak yollarda ve diğer ulaşım yollarında seyahat eden insanlardır. Yol boyunca yürüyen veya kaldırımlarda yürüyen insanlar genellikle yaya olarak adlandırılır.

Yolcu, bir taşıtta veya toplu taşıma aracında seyahat eden kişidir. Bir otobüste, tren veya uçakta seyahat eden herkes yolcu olarak kabul edilir.

Sürücü, bir aracı yöneten kişidir. Araba, kamyon, motosiklet veya diğer motorlu taşıtların sürücüsü olarak, aracı yönlendirme ve kontrol etme sorumluluğuna sahip kişi sürücü olarak adlandırılır.

Trafikte en önemli unsur insandır. Yaşama hakkı; insanların en temel vazgeçilmez hakkıdır ve bu hak kutsaldır.

Trafik, çeşitli faktörlerden kaynaklanan birçok risk ve zorluk içerebilir, örneğin trafik sıkışıklığı, kaza riski, emisyon ve çevre sorunları gibi.

Evet, trafik kurallarına uymamak ve dikkatsiz sürüş, hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini tehdit edebilir. Bu tür davranışlar trafik kazalarına yol açabilir ve ciddi maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.

Bu nedenle, trafik kurallarına uymak ve trafikte sorumlu davranmak, tüm sürücüler, yolcular ve yayalar için hayati önem taşır. Araçların düzenli olarak bakımının yapılması ve olumsuz hava koşullarına karşı uygun önlemlerin alınması da trafik kazalarını önlemek için önemlidir.

Trafik kazalarını önlemek için, sürücülerin dikkatli ve saygılı bir şekilde sürüş yapmaları, trafik işaretlerine ve kurallarına uymaları ve yaya geçitlerine saygı göstermeleri gerekmektedir. Yayalar da, yaya geçitlerini kullanmak, trafik sinyallerine uymak ve trafik akışına dikkat etmek gibi basit önlemlerle trafik kazalarını önleyebilirler.
1

Kara yollarına trafik işaret ve levhaları niçin konulmuştur?

 • A ) Sürücülere yolun açık olduğunu göstermek
 • B ) Güvenli ve düzenli bir trafik ortamı sağlamak
 • C ) Yayaların yoldan geçmelerini yasaklamak
 • D ) Araçların daha hızlı gitmelerine yardımcı olmak

2

Yara alan kazazede için hangisini yapmamalıyız?

 • A ) Onu hemen yerinden kaldırmak
 • B ) Yaralının güvenliğini sağlamak
 • C ) 112 hızır acil servisini aramak
 • D ) Gereken ilk yardımı uygulamak

3

Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir?

 • A ) Trafik görevlisinin bulunduğu yerler.
 • B ) Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler.
 • C ) Okul veya yaya geçitleri
 • D ) Bize en yakın olan yerler.

4

Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. Hangisi bu kurallardan değildir?

 • A ) Sıra olunarak taşıta binmek
 • B ) Taşıtlara biniş ve taşıtlardan inişlerde sağ kapıyı kullanmak
 • C ) Taşıtlardan inilmeye kalkışıldığında kargaşaya yol açmak
 • D ) Araç durmadan taşıttan inmemek

5

Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Boğaz köprüsü
 • B ) Alt geçit
 • C ) Üst geçit
 • D ) Yaya kaldırımı

6

Yayaların yürümek için kullandığı alana ne denir?

 • A ) kaldırım
 • B ) refüj
 • C ) cadde
 • D ) sokak

7

Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir?

 • A ) Kaptan
 • B ) Şoför
 • C ) Makinist
 • D ) Aşçı

8

Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?

 • A ) Kara yolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek.
 • B ) Cadde ve kaldırımlarda koşmamak.
 • C ) Alt ve üst geçitleri kullanmak.
 • D ) Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak.

"4. Sınıf Trafik ve Can Güvenliği Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ulaşım türleri ve ulaşım araçları nasıl sınıflandırılır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.