Sor

4. Sınıf Yer Kabuğunu ve Dünyamızın Hareketleri̇ (Neler Öğrendik?)

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

✔ Dünya, kendi etrafında dönme hareketi yapar.

✔ Dünya’nın kendi etrafındaki hareketi 1 gün sürer.

✔ Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi 1 yıl sürer.

✔ Geçmişte yaşamış canlılara ait iz veya kalıntılara fosil denir.

✔ Gece ve gündüzün oluşmasını Dünya’nın dönme hareketi sağlar.

✔ Dünya Güneş adı verilen yıldızın etrafında dolanmaktadır.

✔ Dünya’nın dolanma hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlar.

✔ Bir yıl 365 gün 6 saattir.

✔ Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine kayaç denir.

Fosiller nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

✔ Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere maden denir.

✔ Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya Yer Kabuğu denir.

✔ Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına fosil denir.

✔ Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur.

✔ Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı mevsimler oluşmazdı.

✔ Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.

Dolanma Hareketi Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekettir.

Dönme Hareketi Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir.
1

Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) saat
 • B ) ay
 • C ) hafta
 • D ) gece

2

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dünya kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.
 • B ) Dünya'nın Güneşi görmeyen kısımlarında gece yaşanır.
 • C ) Güneş, Dünya'nın çevresini 24 saatte dolanır.
 • D ) Güneş Dünya'nın etrafında bir günde dolanır.

3

Uzun yıllar önce yaşamış canlıların günümüzde de tanınmasına yardımcı olan kalıntılarına ne denir?

 • A ) Mineral
 • B ) Fosil
 • C ) Kömür
 • D ) Petrol

4

Yer kabuğundaki kayaçlardan maden olanların en temel özelliği nedir?

 • A ) Yaygın olması
 • B ) İşlenemez olması
 • C ) Ekonomik değeri olması
 • D ) Sert olması

5

Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?

 • A ) Bakır
 • B ) Mermer
 • C ) Toprak
 • D ) Taş Kömürü

6

Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu;
I. Mevsimler meydana gelir.
II. Bir yıl meydana gelir.
III. Gece ve gündüz meydana gelir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I ve II
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

7

Fosilleri inceleyen bilim dalına ........................denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Paleontolog
 • B ) paleontoloji
 • C ) biyoloji
 • D ) partikür

8

Bor madeniyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Hava yastıkları ve hidrolik frenlerin yapımında kullanılır.
 • B ) Termik santrallerde ve evlerde ısınma amaçlı kullanılır.
 • C ) Ülkemizde en çok bulunan madenlerden biridir.
 • D ) Isıya dayanıklı cam üretiminde kullanılır.

"4. Sınıf Yer Kabuğunu ve Dünyamızın Hareketleri̇ (Neler Öğrendik?)" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Güneş ve Dünya modeli ile dönme ve dolanma arasındaki farklar" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.