Sor

Teknolojik Gelişmelerin Doğal Yaşam Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Teknolojik gelişmelerin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri

Habitat kaybı: Teknolojinin yaygınlaşması, endüstriyel kalkınma, kentleşme ve tarım arazilerinin genişlemesi, doğal yaşamın yaşam alanlarını daraltabilir ve yok edebilir.

Biyoçeşitlilik kaybı: Habitat kaybı, doğal yaşamın çeşitliliğini de azaltabilir. Bazı türler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Kirletme: Sanayi üretimi, taşımacılık ve diğer teknolojik faaliyetler, havayı, suyu ve toprağı kirletir. Bu, doğal yaşamın sağlığına zarar verebilir ve ekosistemleri bozabilir.

İklim değişikliği: Fosil yakıt kullanımı ve diğer insan faaliyetleri, sera gazı emisyonlarını artırır ve iklim değişikliğine neden olabilir. Bu, doğal yaşam üzerindeki etkileri, özellikle ekosistemlerin ve türlerin uyum sağlamasını zorlaştırarak artırabilir.

İnsan etkisi: Teknolojinin yaygınlaşması, insanların doğal yaşam üzerindeki etkisini artırabilir. Turizm, avcılık, balıkçılık ve diğer insan faaliyetleri, doğal yaşamı doğrudan etkileyebilir ve türlerin neslinin tükenmesine neden olabilir.

Doğal yaşamımızın korunması, tüm canlıların hayatta kalması ve gelecek nesiller için sağlıklı bir dünya oluşturmak için önemlidir. Ancak teknolojik gelişmeler, doğal yaşam alanlarının yok olmasına, bazı türlerin neslinin tükenmesine ve havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine neden olabilir.

Örneğin, sanayi tesisleri ve araçlar, havaya zararlı gazlar ve partiküller salabilir. Bu da bitkilerin büyümesini engelleyebilir ve hayvanların sağlığını etkileyebilir. Ayrıca, atık suların nehirler ve göller gibi doğal yaşam alanlarına akması, suyun kirlenmesine neden olabilir ve su canlılarına zarar verebilir.

Bazı insanlar turizm, avcılık ve balıkçılık gibi faaliyetler için doğal yaşam alanlarını kullanırlar. Bu da bazı türlerin neslinin tükenmesine neden olabilir.

Bu nedenlerle, teknolojik gelişmelerin doğal yaşamımız üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ancak bu sorunların çözümü için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini unutmamalıyız. Biz de doğal yaşamımızı korumak için elimizden geleni yapabiliriz, örneğin geri dönüşüm yaparak, enerji tasarrufu yaparak ve doğal yaşam alanlarını koruyan kuruluşlara destek olarak.
1

Teknolojinin kullanıldığı alanlardan biri de aydınlatmadır. Aşağıda aydınlatma ile ilgili ifadeler verilmiştir:
I. Gece ders çalışırken ışık, göze bakacak şekilde ayarlanmalıdır.
II. Güneş ışığına benzer renkte ışık veren lambalar tercih edilmelidir.
III. Işığın parlaklığı gereğinden az veya çok olmamalıdır.
Aydınlatma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) II ve III
 • C ) I ve III
 • D ) I, II ve III

2

Buluş yapan kişilere ne denir?

 • A ) Bilim adamı
 • B ) Kaşif
 • C ) Bilgin
 • D ) Mucit

3

I. Cihazın yanlış kullanımını önlemek
II. Cihazın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek
III. Cihazın temizlik ve bakımı hakkında bilgi vermek
Yukarıdakilerden hangileri kullanma kılavuzlarının incelenmesinin tüketiciye sağladığı faydalardandır?

 • A ) I ve II
 • B ) II ve III
 • C ) I ve III
 • D ) I, II ve III

4

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin olumsuz yönlerinden biridir?

 • A ) Bize zaman kazandırır
 • B ) Hayatımızı kolaylaştırır.
 • C ) Bizi tembelliğe alıştırabilir.
 • D ) Yaşam kalitemizi arttırır.

5

Otomobiller hayatımıza girmeden önce bir yerden bir yere gitmek için günlerce yolculuk yapılıyordu. Günümüzde ise istediğimiz yere daha kısa sürede gidebiliyor ve kolayca ulaşım sağlayabiliyoruz. Böyle düşünen bir kişi ulaşım teknolojisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • A ) Pahalı olmasını
 • B ) Eğlenceli olmasını
 • C ) İletişimi kolaylaştırmasını
 • D ) Zamandan tasarruf sağlamasını

6

Günümüzde kullandığımız Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden, Güneş yılına göre hazırlanmış olan takvim hangisidir?

 • A ) Celalî Takvim
 • B ) Rumî Takvim
 • C ) Miladi Takvim
 • D ) Hicrî Takvim

7

I. Cihazın yanlış kullanımını önlemek
II. Cihazın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek
III. Cihazın temizlik ve bakımı hakkında bilgi vermek
Yukarıdakilerden hangileri kullanma kılavuzlarının incelenmesinin tüketiciye sağladığı faydalardandır?

 • A ) I ve III
 • B ) I ve II
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

8

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır?

 • A ) serçe
 • B ) güvercin
 • C ) karga
 • D ) baykuş

"Teknolojik Gelişmelerin Doğal Yaşam Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Sağlık Alanında Hangi Teknolojik Ürünler Kullanılmaktadır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.