Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Teknolojik Ürünler Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Teknoloji Nedir? Yaşamı kolaylaştırmak için bir önceki duruma göre aynı işi daha hızlı ve daha kolay yapmamızı sağlayan değişimlerin tamamı olarak tanımlayabilir.

Teknoloji kullanılarak üretilen alet, makine vb. araçlara strong>teknolojik ürünler denir. Bugünde yaşam kalitemizi genel olarak kolaylaştıran teknolojik ürünlerin tamamı ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır.

Teknolojinin Kullanım Alanları
Teknoloji; Eğitim, ulaşım, iletişim, sağlık, üretim, ev aletleri… gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.
Hemen hem hepimizin evlerinde televizyon, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, fırın, bulaşık makinesi, ütü, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi ürünleri teknolojik ürünlerden biri veya bir kaçı vardır.

Elbette teknolojik ürünler, sadece evde değil hemen hemen yaşamımızı her alanında yer alırlar. Sağlık, ulaşım, iletişim, eğitim ve üretimde teknolojik ürünleri sıkça kullanırız.

Ulaşım Alanında Teknolojik Ürünler
Teknolojik ürünlerin kullanıldığı uçak, tren, otomobil gibi ulaşım araçları bizlere daha kısa sürede ve daha güvenli şekilde ulaşım imkânı sağlar.

Sağlık Alanında Kullanılan Teknolojik Ürünler
Teknolojik ürünlerin sağlık alanında kullanılması, hastalara kısa sürede tanı ve tedavi imkânı sunmaktadır. Emar (MR) yani Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazı , röntgen, Ateş Ölçer, Ultrason, Tomografi, Stetoskop, Diyaliz Makinesi örnek verebiliriz.

Eğitim Alanında Kullanılan Teknolojik Ürünler
Eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünler, bilginin eğitim ortamına daha kolay aktarılmasını sağlar. Televizyon, Tablet, Telefon, Yazıcı, Akıllı Tahta, Bilgisayar, Tepegöz ve Projektörler eğitim alanında en çok kullanılan teknolojik ürünlerdir.

Ev Ürünleri Alanında Kullanılan Teknolojik Ürünler
Teknolojik ev ürünleri zamandan ve emekten tasarruf edilmesini, işlerin daha kolay yapılmasını sağlar. Bilgisayar ve aksesuarları, Telefon ve aksesuarları, Projeksiyon aletleri, Küçük ev aletleri, Kahve makinesi, gibi bir çok örnek sayabiliriz.

İletişim Alanında Kullanılan Teknolojik Ürünler
Teknolojik ürünler, daha çabuk ve daha kolay haber alma ve iletişim kurma imkânı sağlar. Tablet, Telefon, Bilgisayar, Faks, Radyo, Televizyon gibi teknolojik ürünler evlerde kullanılan ürünlere örnek olarak verilebilir.

Üretim Alanında Kullanılan Teknolojik Ürünler
Üretim alanında teknolojik araçların kullanılması ürünlerin daha kolay üretilmesini sağlar. Traktör, Biçerdöver, Harman makinesi, Orak makinesi ,Dozer ve Balya makinesi örnek olarak verilebilir.

Teknolojik ürünler hayatımıza kolaylık sağlamaktadır. Ancak onları kullanırken her zaman dikkatli olmalıyız.
1

John logie baird ne icat etmiştir?

 • A ) güneş enerjisi panelleri
 • B ) televizyonu
 • C ) bilgisayarı
 • D ) otomobili

2

Yeni bir ürün ortaya koyan, buluş yapan kişiye en ad verilir?

 • A ) İcat
 • B ) Keşif
 • C ) Mucit
 • D ) Teknoloji

3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesinin zararlarından değildir?

 • A ) Hayatın kolaylaşması
 • B ) Ulaşım ve iletişimde hızlılık
 • C ) Doğal dengenin tahrip edilmesi
 • D ) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha kaliteli sunulması

4

Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşağıdakilerden hangilerini yapmamız gerekebilir?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.
IV.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.

 • A ) II-III-IV
 • B ) I-II-III-V
 • C ) Yalnız I
 • D ) Yalnız V

5

Miladi takvimde 1 yıl aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

 • A ) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş süresine
 • B ) Ay'ın Dünya etrafındaki bir dolanım suresine
 • C ) Ay'ın kendi etrafındaki bir dönüş süresine
 • D ) Dünya'nın Güneş etrafındaki bir dolanım süresine

6

Teknolojik alandaki gelişmeler tarım alanını da etkilemiştir. Kullanılan teknolojik aletler sayesinde daha hızlı ve daha verimli tarım faaliyetleri sürdürülmektedir.
Aşağıda verilen tarım aletlerinden hangisi teknolojiden uzak olduğu için günümüzde kullanılmaz ?

 • A ) Traktör
 • B ) Saban
 • C ) Biçerdöver
 • D ) Patoz

7

Her icat edilen ürün bir çok alanda değişik amaçlar için kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının değiştirdiği olaylardan değildir?

 • A ) ulaşım
 • B ) televizyonun icadı
 • C ) sanayi
 • D ) fabrikaların kurulması

8

Buluş yapan kişilere ne denir?

 • A ) Bilim adamı
 • B ) Kaşif
 • C ) Bilgin
 • D ) Mucit

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler Teknolojik Ürünler Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ulaşım Alanında Teknolojik Ürünler Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.