Seçmeli ders tercihleri 20 Şubat'ta sona erecek.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ve öğretim materyalleri hazırlıkları kapsamında seçmeli ders tercihlerinin 20 Şubat 2015 tarihine kadar e-okul sistemine girilmesi gerekiyor

Seçmeli Dersler

İlkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrenciler, ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak gelecek yıl seçmek istedikleri seçmeli derslere ilişkin dilekçelerini 20 Şubat 2015 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edecek ve söz konusu dilekçelerdeki seçmeli ders tercihleri aynı tarihe kadar e-okul sistemine işlenecek.

Gelecek yıl ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrenciler, 2015-2016 eğitim öğretim yılında haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler haftada toplam 2 saat, imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler ise haftada toplam 1 saat seçmeli ders seçebilecekler.

Ders seçimlerine sınıf öğretmenleri rehberlik yapacak

Seçmeli derslere ilişkin, ilkokul 4. sınıf öğrencileri ve velileri için sınıf öğretmenleri rehberlik yapılacak. Okul müdürlüklerince seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılacak.

10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders için sınıf açılabilecek.

Ders kitabı ihtiyaçları Kitap Seçim Modülüne girilecek

2015-2016 yılında öğretmen ve öğrencilere sunulacak ders kitabı ihtiyaçları 02-27 Şubat 2015 tarihleri arasında açılacak olan Kitap Seçim Modülünden okul müdürlüklerince girilecek.