SBS Sisteminde Neler Değişti?

Sorubak Bilgi

Yeni SBS, daha önceden olduğu gibi Haziran ayında olmak üzere yılda bir kez yapılacak. öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanları öğrencilerin yerleştirme puanlarına yüzde 30, sınav puanları da yüzde 70 oranında etki edecek.

 Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflarda elde ettikleri \Yılsonu Başarı Puanları (YBP)\ ile 8. sınıfta yapılacak olan SBS puanlarının belirli oranlarda değerlendirilmesi esasına dayanacak.

Yeni SBS, daha önceden olduğu gibi Haziran ayında olmak üzere yılda bir kez yapılacak. SBS in tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacak.

SBSde testlerin ağırlık katsayılarında değişiklik söz konusu olmayacak. Sınavda Türkçe ve Matematik test ağırlık katsayıları 4, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayıları 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacak

Yeni SBSde OKSden farklı olarak sorular sadece 8. sınıf müfredatından yöneltilecek. Sınavda soru içeriğinin 8. sınıf öğretim programına odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacak. Ancak soru ve sınav tekniğinin gereği olarak daha önce elde edilmiş kazanımlar da sorularda kullanılabilecek. OKSde bütün ilköğretim müfredatından sorular yer alabiliyordu.

Ortaöğretim kurumlarına, yerleştirme işlemi Orta Öğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre yapılacak. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 8. sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacak.

Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler de isterlerse SBSye katılabilecekler. Bu öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre boyunca aldıkları Yılsonu Başarı Puanları dikkate alınmayacak