Sandık Kurulu nasıl oluşturulur?

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesinin 10.maddesinde Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden fazla Sandık Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir.

Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında bulunabilir.

Sandık Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek.

b) Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri almak ve oy kullanma işlerini yürütmek.

c) Oy kullanma işlemi hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve tutanağa kaydetmek.

d) Tutanaktaki kararlara karşı yapılan itirazları derhal okul seçim kuruluna göndermek.

e) Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek, bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte zamanında okul seçim kuruluna teslim etmek.

f) Verilen diğer görevleri yapmak.

İLGİLİ DOSYALAR:

Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri proje yönergesi dosyasını ...

Okul meclisleri iç tüzüğü dosyasını,örneğini,kağıdını,sorularını ...

İlköğretim okulları okul meclisleri birleşik oy pusulası dosyasını ...

Okul meclisleri seçim usul ve esasları dosyasını,örneğini,kağıdını ...

Okul Öğrenci Meclisi Seçimi Tüm Dökümanları dosyasını,örneğini ...