PYBS sınavı ve Kontejan Türleri

PYBS sınavı ve Kontejan Türleri

2016 PYBS sınavı ile ilgili daha önce Sorubak Blog a PYBS ile ilgili bilgiler yazmıştım.

PYBS sınavına başvuru yapan 5-6-7-9-10-11.sınıf öğrencileri aşağıda belirtitğim konteNjan türlerine uygun olarak PYBS sınavına başvuru yaparlar. Her kontenjanın taban ve tavan puanları farklıdır.

Örneğin 2012 PYBS sınavına giren 5.sınıf bir öğrencinin sınavı kazanması için öğretmen çocuğu kontejanında 311 , korunmaya muhtaç çocuk kontenjanında 143 , okul yok kontenjanında ise 439, diğer çocuk kontenjanında ise 450 puan alması gerekir.

Daha fazla bilgi için 2016 PYBS kazanmak için kaç puan almak gerekir? haberimizi okuyabilirsiniz.

Sorubak sitemizde sizler için hazırladığımız 2016 PYBS Puan Hesaplama Motoruna netlerinizi girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

Şimdi kontejanları açıklayayım.

Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanından faydalanmak için;
1. Öğretmen Çocuğu Kontenjanı
Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (657 Sayılı kanuna tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, görevde iken öldüğüne veya emekli olduğuna dair belge istenir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.
Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) beyannamesi çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

2. Okul Yok Kontenjanı
Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.

3. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir.

Sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alanlar hariç) (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname istenecektir.

Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca, maddî durumları 2012 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra diğer çocuk kontenjanından müracaatları sağlanacaktır

Burhan DEMİR

Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER