PYBS sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.
b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin TR190001000799054952215001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir.
d. İtirazların cevaplanmasındaki süre için Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
e. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
* Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7nci maddesine göre öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

2011 PYBS PUANINIZI ONLİNE HESAPLAYIN.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER