Proje okulu öğretmenleri 4 yıl daha çalışacak

Proje okulu öğretmenleri 4 yıl daha çalışacak

Madde şöyle:

"Mevcut öğretmenlerin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar." Yayımlanan Değişiklik yönetmeliğine göre;

- proje okulu belirlenmesi,

-öğretmen atama

- yönetici görevlendirme hükümlerinde değişiklikler söz konusudur. En önemli madde de yukarıda belirttiğimiz mevcut öğretmenlerin görev süresinin yayımı (06/07/2018) tarihinde başlamasıdır.

MEBin bu yaklaşımı olumlu görülebilir ama bundan daha öte bir yaklaşım izlenmeli ve proje okulu sayısı azaltılmalı, bu kurumlara atamalarda liyakat esaslı düzenleme yapılmalıdır.