Polis Koleji Sınavında Başarılı Olan adayların yapacakları işlemler

Başarılı Adayların İntibak Eğitimine Alınması

Polis Kolejine Giriş Sınavlarına katılan ve sınav sonucunda başarılı olan adaylar kendilerine ilanen duyurulacak tarihte Ankara Polis Kolejinde intibak eğitimine alınacaktır. Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra en çok 20 gün süreyle Ankarada kalacak şekilde hazırlıklı gelmesi gerekmektedir.

Koleje girmeye hak kazanan adaylar Genel Müdürlükçe tespit edilecek takvime göre Polis Kolejinde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır. İntibak eğitiminde adayların beslenme, barınma ve sağlık kurulu raporları giderleri ile bu süre içerisindeki tedavi giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce sağlanır.

İntibak eğitiminde adayların, Polis Kolejine intibak ve uyum süreçleri gözlenecek ve Sağlık Yönünden 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları Polis Koleji Müdürlüğünün aldıracağı ve işlemlerini takip edeceği sağlık raporu ile sağlık durumları tespit edilecektir. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda Polis Koleji öğrencisi olur raporu alan adaylar, Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.


Başarılı Adayların Kolejlere Yerleştirilmesi

Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri Sınav Değerlendirme Komisyonunca sağlık raporlarının sonuçlarına göre intibak eğitiminin son günü yapılır. Yerleştirme işlemi adayların Polis Kolejinde yapılan sınav sonucu düzenlenen başarı listesindeki sıraları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır. İntibak eğitiminden sonra kendisine sıra gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.


Adayların Geçici Kayıtlarının Yapılması


İntibak eğitiminin sonunda sağlık yönünden Polis Koleji Öğrencisi Olur raporu alan adaylar, Kolejin eğitime başlama tarihinden en çok bir hafta öncesine kadar ailelerinin yanına gönderilir. Kolejde hazır bulunma tarihi, öğrencilere tebliğ olunur.

Kolejde eğitime başlayacak öğrenciler istenilen belgeleri getirmek zorundadırlar. Aday öğrenciler istenilen belgeleri getirdikten sonra 2010–2011 eğitim ve öğretim yılı için Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanırlar

EK-1 Belgesini Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından 12 Temmuz–30 Temmuz 2010 tarihleri arasında en son Eğitim ve Öğretim yılında öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine doldurularak, Ankarada Yapılacak Olan Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat Aşamasına getirilecektir.


Öğrenim Belgesini getirmeyen veya öğrenim belgesinde eksik bilgi bulunan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu belgenin kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şubelerinden alınacak yeni öğrenim belgesi, tekrar ilgili Okul Müdürlüklerine doldurulacaktır.

Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların, başarı sıralaması Ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır.

  • Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra başarılı olan adaylar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine başvuracaklardır,

  • Başarılı olan adayların Polis Koleji e-başvuru kılavuzunda ek-1de Öğrenim Durum Belgesini bilgisayar çıktısı olarak alacak, 2009–2010 eğitim-öğretim yılında en son öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine 12 Temmuz - 30 Temmuz 2010 tarihleri arasında doldurup onaylattıktan sonra Ankarada yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat aşamasına getireceklerdir.

Öğrenim Durum Belgesini getirmeyen adaylar ikinci sınav aşamasına alınmayacaklardır.

  • Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar il emniyet müdürlükleri eğitim şubelerinde tebellüğ ettikleri belgelerle ve spor malzemeleri ile birlikte belirtilen tarihte Ankara Polis Kolejinde hazır bulunacaklardır.

  • Polis Kolejine Giriş Sınav aşamasında adayların T.C kimlik numarasız ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.

ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI:

POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVLARINDA BAŞARILI OLAN ADAY ÖĞRENCİLERE OKULUN DENETİM VE GÖZETİMİNDE TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDEN SAĞLIK KURULU RAPORU ALDIRILIR. POLİS KOLEJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERDE GÖRME HER İKİ GÖZDE AYRI AYRI İHTİLAFSIZ TAM (GÖZLER DERECESİZ HER İKİ GÖZDE SIFIR (0) DERECE) OLACAKTIR.

Adaylar, 04 Ağustos 2003 Tarih ve 25189 Sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen SAĞLIK ŞARTLARINI taşımaları gerekmektedir.

NOT: Polis Kolejine Giriş Sınavı mülakat aşamasında Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti, yüzde ve görünen yerlerde eşgal belirleyici iz, ağız, diş ve çene yapısındaki bozukluk ve gözlerin kusursuz (görme her iki gözde ihtilafsız tam olacak) olması gerektiğinden mülakat sınavında ve sonrasında aday öğrencilere aldırılacak olan sağlık kurulu raporunda elenmemeleri için başvurular esnasında sağlık ile ilgili kısımları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Polis Koleji Kılavuzu ve EK-1 Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.