Polis Koleji Giriş sınavında başarılı olan adayların sınavlar sonrasında yapacağı işlemler

Polis Koleji Giriş sınavında başarılı olan adayların sınavlar sonrasında yapacağı işlemler

Sorubak BilgiBaşarılı Adayların İntibak Eğitimine Alınması

            Polis Kolejine Giriş Sınavlarına katılan ve sınav sonucunda başarılı olan adaylar kendilerine ilanen duyurulacak tarihte Ankara Polis Koleji’nde intibak eğitimine alınacaktır. Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra en çok 20 gün süreyle Ankara’da kalacak şekilde hazırlıklı gelmesi gerekmektedir.


Koleje girmeye hak kazanan adaylar Genel Müdürlükçe tespit edilecek takvime göre Polis Kolejinde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır. İntibak eğitiminde adayların beslenme ve barınma giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce sağlanır.


     İntibak eğitiminde adayların, Polis Kolejine intibak ve uyum süreçleri gözlenecek ve sağlık yönünden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları Polis Koleji Müdürlüğünün aldıracağı ve işlemlerini takip edeceği sağlık raporu ile sağlık durumları tespit edilecektir. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda “Polis Koleji öğrencisi olur“ raporu alan adaylar, Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Adayların Geçici Kayıtlarının Yapılması

İntibak eğitiminin sonunda sağlık yönünden “Polis Koleji Öğrencisi Olur” raporu alan adaylar, Kolejin eğitime başlama tarihinden en çok bir hafta öncesine kadar ailelerinin yanına gönderilir. Kolejde hazır bulunma tarihi, öğrencilere tebliğ olunur.
             
Kolejde eğitime başlayacak öğrenciler istenilen belgeleri getirmek zorundadırlar. Aday öğrenciler istenilen belgeleri getirdikten sonra 2012–2013 eğitim ve öğretim yılı için Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.