PMYO Mülakat ve Psikolojik Değerlendirme Aşamaları

Mesleki Psikolojik Değerlendirme Aşaması

1) Mesleki Psikolojik Değerlendirme esnasında adayların polislik mesleği için psikolojik yeterliliğe sahip olup olmadığı araştırılır.

2) Adaylardaki mesleki psikolojik yeterlilik, adayların; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre

yapılacaktır. Değerlendirme her bir kriter için 100 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her kategoriden en az 70 puan alması gerekmektedir. Puanlama Komisyonun oy

birliği ile psikolojik test ve adayla yapılan birebir görüşme birlikte değerlendirilerek yapılır.

3) Yapılan değerlendirme ve puanlamalar sonucu Komisyon, adaylar hakkında POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR veya POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ şeklinde karar verir. Hakkında POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ şeklinde karar verilen aday başarısız olur ve bir sonraki sınav aşaması olan Mülakat sınavına geçemez.

Mülakat Sınavı Aşaması

1) Mülakat sınavında adayların anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme,kendini ifade edebilme kabiliyetleri Mülakat Sınavı Komisyonu tarafından sözlü veya yazılı sorularla ölçülecektir.

2)Adayların mülakat sınavı puanları, Mülakat Sınavı Komisyonunun ortak kararıyla yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100dür. Adayın başarılı olabilmesi için her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Bir kategoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Başarısız olan adaylar hakkında POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ kararı verilir ve bir sonraki sınav aşaması olan yazılı sınava giremezler.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER