Özel Eğitim Uygulama Okullları Haftalık Ders Çizelgeleri

Özel Eğitim Uygulama Okullları Haftalık Ders Çizelgeleri

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan erken çocukluk ve okul öncesi dönemine ait 2 (iki), orta-ağır zihinsel engeli ve otizmi bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim uygulama merkezi(okulu) I., II. ve III. Kademelere ait 29 (yirmi dokuz), görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullara ait ise 3 (üç) özel eğitim programı hazırlanmış ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun 18/04/2018 tarihli ve 67-68-69-70-71-72 sayılı Kurul Kararları ile kabul edilmiştir. Buna ek olarak Genel Müdürlüğümüzün 05/12/2017 tarihli ve 39201250- 101.05-E.20775437 sayılı yazısı üzerine Talim ve Terbiye Kurulu'nda görüşülen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. ve II. Kademe Haftalık Ders Çizelgesi (Orta veya Ağır Düzeyde Zihinsel Engelliler/Otizmi Olan Çocuklar), Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe Haftalık Ders Çizelgesi (Orta veya Ağır Düzeyde Zihinsel Engelliler/Otizmi Olan Çocuklar)' nin ve öğretim programlarının izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak geliştirilmesi kaydıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanması kararı alınmıştır.

Söz konusu öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce izleme ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup özel eğitim uygulama okulları haftalık ders çizelgeleri güncellenmiştir. Güncellenen haftalık ders çizelgeleri 02.09.2019 tarihli ve 23 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

02/09/2019 tarihli ve 23 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe Ders Çizelgesi (Güncel)

Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Ders Çizelgesi (Güncel)