ÖYP lisansüstü eğitim kontenjanları

ÖYP kapsamında atanmış ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapabilecekleri üniversiteler ve kontenjanlaratercih işlemleri başlamıştır.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih yapmak için tıklayınız.

ÖYP 2014 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

1. Lisansüstü eğitim yapılacak üniversitelere verilecek kontenjanlarda, bazı alanların bölüm bazında bazı alanların ise anabilim dalı bazında değerlendirilmesi ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2014 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:1de belirtilen üniversitelere tahsis edilmesi,

2. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2014 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2de belirtilen üniversitelere tahsis edilmesi,

3. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES en ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2011 Güz)

4. ÖYP kapsamında Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilmeleri,

5. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları,

6. 2014 Temmuz ayında Başkanlığımızca yapılan yerleştirme sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan, atama işlemleri devam edenlerin bu kontenjanlara başvurabilmeleri ancak atama işlemleri tamamlanmadan lisansüstü eğitime başlayamayacakları,

7. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları,

8. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usullerin 9. maddesinin 12. Fıkrasında belirtilen Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır. hükmü uyarınca, Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan bazı lisansüstü eğitim programlarında ÖYP kapsamında araştırma görevlisi yetiştirilmesinin, söz konusu programlarda eğitim verilebilmesi için ilişkili alanlardan öğretim üyesi görevlendirilebilmesi,

9. Görsel İletişim Tasarımı anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini Grafik, Resim, Medya Tasarımı veya İletişim Tasarımı ve Yönetimi alanında sürdürebilmeleri,

10. Ek:1de ilan edilen lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 14.08.2014 - 18.08.2014 (saat 17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden; Ek:2de ilan edilen lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması Yürütme Kurulu un 07.08.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER