ÖSYM Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

ÖSYM Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

DUYURU
(24 Eylül 2013)

ÖSYM Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6ncı maddesinin 9uncu fıkrası, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 39 adet sözleşmeli yerli uzman personel alımı için10-13/09/2013tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adayların mülakatlarının değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Sınavı kazanan ve yerli uzman olarak çalıştırılmaya hak kazanan adaylar, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip işe başlatılacaktır.

İlgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sözlü Sınav Sonuçları