Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Dersini Müfredatı Değişti

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik  Dersini Müfredatı Değişti

2012-2013 ortaokul matematik 5.6.7.8.sınıf müfredatı

Etkinlik Başlangıcında

a. Etkinliğin yapılmasında ve sunulmasında kullanılacak gerekli araç-gereçler (teknolojik araçlar,somut materyaller, tahta kalemi, poster kâğıdı, makas vb.) hazır edilmelidir.

b. Öğrenciler 3-4 kişilik gruplara ayrılmalıdır. Öğrencilere etkinlikte izlenecek süreç hakkındabilgi verilmelidir. Önce bireysel, ardından grup çalışması yapılacak, en sonda ise gruplarçözümlerini bütün sınıfla paylaşacaklardır.

c. Etkinliğin fotokopisi dağıtılmalı ve öğrencilerin soruyu bireysel olarak okuyup anlamaları için yeterli süre verilmeli, süre sonunda herkesin problemi anladığından emin olmak için kısa bir tartışma yapılmalıdır.

i. Problemde hangi bilgiler verilmiştir? Sizden ne istenmektedir? Varsayımda bulunmanız gerekiyor mu? Ne tür varsayımlarda bulunabilirsiniz?

ii. Eğer bazı öğrenciler soruyu anlamakta güçlük çekiyorsa, öğrencinin veya grubun sorudan ne anladığı sınıfta tartışılabilir.

d. Ardından grup çalışmasına geçilmeli ve grup üyelerinin her birinin etkinlik sürecine aktif katılımının beklendiği belirtilmelidir.

PROGRAMA EKLENECEK KAZANIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.