Örnek Çevre İncelemsi

ÇEVRE İNCELEMESİ FORMU
İncelenen Yerin Adı ........................:
Bağlı Bulunduğu İlçe:......................:
Bağlı Bulunduğu İl...........................:
İncelemeyi yapan öğretmen.............:
İncelemenin yapıldığı yıl.................:
Değişikliklerin kaydedildiği yıllar...:

1- COĞRAFİ DURUMU : (Krokisi hazırlanacak, önemli yerler gösterilecek)

a) Komşuları
b) Yeryüzü şekilleri, madenleri ve yer altı kaynakları
c) İklimi, iklimin günlük hayata etkileri
d) Toprak ve ekime elverişliliği, yanlış tarımsal uygulamalar
e) Akar ve durgun suları, sulardan yararlanma durumu
f) Mesire yerleri ve tabii güzellikleri, buraların değerlendirilmesi

2- TARİHÇESİ :
a) Adını nereden aldığı
b) İlk yerleşenler ve yerleşme maksatları
c) Tarih boyunca kimlerin elinde kaldığı ve üzerine kurulan beylikler
d) Harabeler ve kimlerden kaldığı

3- YAŞAYIŞ :
a) Ev yapıları ve iç tezyinatı, evlerin sağlıklı olma ve aileye yeterlilik durumu
b) Aile tipi ve aile nüfus sayısı ortalaması, evlenme adetleri ve yanlışlıkları
c) Komşuluk münasebetleri, yardımlaşma, imece
d) Nüfusu ( kadın, erkek, okula gidenler, gitmeyenler.)
e) Gelenek ve görenekleri ( inançları, batıl itikatları, ibadetleri, törenleri, büyük–küçük ilişkileri )
f) Giyimleri ( günlük, folklorik, resmi )
g) Atasözleri ve deyimleri
h) Mahalli oyunlar ve türküleri
ı) Masal, hikaye, efsane ve destanları
i) Boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, günlük yaşayış, kötü alışkanlıkları
j) Sağlık durumu, yaygın hastalıkların sebepleri, yanlış tedavi yöntemleri
k) Günlük beslenme alışkanlıkları
l) Yol durumu, ulaşım vasıtalarının çalışma durumu
m) Yönetici-halk münasebeti
n) Okulla olan münasebetleri, okulun tarihçesi, okul görevlilerine ilgi
o) Okulun çevrede bıraktığı etkiler ( olumlu-olumsuz )
ö) Yöreye getirilmiş devlet hizmetleri ve halkın bunlardan faydalanması
p) Yerin dış dünya ile ilişkileri, uzak yörelerle ilişkiler, gurbetçilik, beyin göçü
r) Yaşama seviyesini yükseltmek için düşünce ve faaliyetleri

4- EKONOMİK HAYAT :
a) Geçim kaynağı ürünler, günlük tüketilen ürünler
b) Yetiştirilen hayvanlar ve miktarları, hayvanlardan yararlanma durumu
c) Geçim durumu, ailelerin yıllık gelir ortalaması
d) Diğer gelir kaynakları
e) Dışarıya sattığı ve aldığı eşyalar, ürünler v.s.
f) Topraklı ve topraksız aileler


5- YÖRENİN PROBLEMLERİ : Yıllar itibariyle artanlar, çözülenler

6- YÖRENİN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ ? (Öğretmen ve öğrencilerin bu konulardaki düşünceleri ve çözüm önerileri belirtilecek)