Önlisans mezunlarına polislik yolu

Önlisans mezunlarına polislik yolu

Bugün sabaha karşıResmi Gazetede yayımlanan KHK ileönlisansmezunlarına polislik yolu açıldı.

694 sayılı KHK Resmi Gazete yayımlandı.

Yayımlanan KHKya göre ilan edilen toplam kontenjanınyüzde 20sini aşmayacak şekilde önlisans mezunları da polis olabilecek.

İşte KHKdaki ilgili madde

MADDE 14- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Toplam kontenjanın %20sini aşmamak kaydıylaBakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."

25-08-2017