Okullara 5.sınıfı hazırlık sınıfı olarak okutma şansı

İsteyen okullar 5.sınıfı Hazırlık Sınıfı olarak kullanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı "İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortokul) Haftalık Ders Çizelgesine" dair Kurul Kararınının 6.maddesinde "5.sınıfta Türkçe,matematik,fen bilimleri,sosyal bilgiler,din kültürü dersleri (20 ders saati) ile en az 4 saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla ,imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi eğitimi yapılabilir."

Kararı görmek için tıklayınız

Açıklama maddesine göre isteyen okullar 5.sınıfı Hazırlık sınıfı olarak kullanabileceklerdir. Bu durumdaki okullar çizelgede bulunan Türkçe(6 saat),Matematik(5 saat),Sosyal Bilgiler(3 saat),Fen Bilimleri(4 saat) ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(2 saat) ve 4 saat Seçmeli Dersi seçtikten sonra 18 saat Yabancı Dil Dersi okutabilecekler. Bu durumda bu sınıfta hazırlık sınıfı gibi eğitim yapılabilecek. Yeni çizelgelere göre Yabancı Dili 2.sınıfta başlatan MEB Hazırlık sınıfının da önünü açmış oldu.

Çağımızda Yabancı Dilin çok önem kazandığı düşünüldüğünde bu öğrenciler ve veliler için de bir fırsat olabilir. Bu durumda hazırlık sınıfı prensibiyle müfredat hazırlanması gerekir