Okula başlama yaşı kaç olmalıdır?

Okula başlama yaşı kaç olmalıdır?

Eğitim toplumun daha kaliteli yaşaması için, gelişebilmek adına edinilen bilgi, beceri ve anlayış bütünüdür. Öğretenin, öğrenen kişiden istediği davranışı geliştirmesi olarak da tanımlanan eğitim, kişiye ileriye dönük bilgiler yükleyen bir sistemdir. Eğitimin yapılmasında temel olan esaslar vardır. Bir öğretenin en temel amacı, öğrenene bilgiyi en iyi şekilde aktarabilmek ve bu bilgiyi kullanabilmesi için ortam hazırlamaktır. Diğer yandan öğrenen kişilerin de verilen bilgiyi eksiksiz alması, öğrenmek için çabalaması ve öğrenme basamaklarını eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Eğitim şüphesiz bir ülkenin gelişmesi için en büyük etmendir. Eğitim sisteminin değişiklik göstermesi eğitimin ülkeye getirilerini artırmak için atılan ilk adımdır. Bir ülkenin gelişmişliği o ülkede verilen eğitimle doğru orantılıdır.

Bir bilgiyi karşı tarafa doğru ve kalıcı bir şekilde aktarmanın pek çok şartı vardır. Bunlar eğitim için hazırlanan ortam, bilgiyi karşıya aktarma yolları, çalışma tarzları gibi etmenlerdir ve her adımın daha iyi öğrenilmesi için yapılır. Bütün bu etmenleri ya da şartları uygulamaya başlamak için belirli bir zaman vardır. Eğitime başlama yaşı öğrenmenin veya öğretmenin karar verilmesi gereken en önemli şartlarından bir tanesidir. Bir kişi öğrenmeye ne zaman başlayabilir, kaç yaşında eğitime başlarsa öğrenme daha kolay ve kalıcı olur sorularının bilinmesi eğitimin gelişmesinde oldukça yardımcı olacaktır.

Eğitime başlama yaşı, kanunen kabul edilen zorunlu olarak okula başlama yaşı olarak belirlenen yaş aralığıdır. Eğitime başlarken yaşın önemi oldukça büyüktür. Küçük yaşlarda öğrenme daha kolay ve kalıcı olduğundan bu durum göz önünde bulundurulmalı ve eğitim o yaşlarda başlamalıdır.

Ülkemizde eğitime başlama yaşı olarak karar verilen yaş 6dır. Daha önceleri okula başlama yaşının 7 olması ve değiştirilen eğitim-öğretim sistemi akıllara 6 yaşın uygun olup olmadığıyla ilgili pek çok soru getirdi. 4+4+4 şeklinde karar verilen sistemde 5 yaşında okul öncesi eğitimin, 5 yaşından sonraki yılda ise ilkokulun başlamasına karar verildi.

Velilerin, çocukların çok küçük yaşta okula başlamalarının doğru olup olmadığıyla ilgili tartışma içine girmesi akıllara tek bir soru getirdi. Eğitime başlama yaşı için verilen karar ne kadar doğru?

Bu soruların cevaplarını bulabilmek için gelişmiş ülkelerin okula başlama yaşı irdelendi. Gelişmiş ülkelerin eğitime başlama yaşları ülkemizin yanlış bir karar vermediği ve diğer gelişmiş ülkelerde eğitime başlama yaşının 2 yaşına kadar düştüğü belirlendi.

Gelişmiş ülkelerde eğitim yaşı ne durumdadır sorusuna cevap olarak;

ABD: 6+3+3 ya da 6+6 sistemiyle okula başlama yaşı 6dır.

Hollanda: Okula başlama yaşı 5dir fakat 4 yaşına basan her çocuk okula gidebilmektedir.

Almanya: Okula başlama yaşı 6dır.

Fransa: eğitim 2 yaşında başlamaktadır. 2-6 yaş arası ilkokula hazırlanan çocuklar 6 yaşından 11 yaşına kadar basit okuma yazma ve matematik dersleri verilmektedir.

Belçika: Okula başlama yaşı 6dır ve 18 yaşına kadar eğitim zorunludur. 16 yaşından sonra okurken çalışma imkânı sunulmaktadır.