OHAL'de açığa alma süreleri uygulanmayacak

OHAL'de açığa alma süreleri uygulanmayacak

657 sayılı Kanuna göre yapılan açığa alma işlemlerinde 3 aylık süre sınırlaması bulunuyordu.

657 sayılı Kanunun 145. maddesinde şu hüküm yer alıyordu:

Madde 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

29 ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede şu düzenleme yer almıştır:

Soruşturma süreleri
MADDE 13
- (1) 15/7/2016 tarihinden 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla olağanüstü halin ilan edilmesine kadar geçen süre zarfında ve olağanüstü halin devam ettiği süre içinde görevden uzaklaştırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

675 sayılı KHKde yer alan hüküm gereğince, 657 sayılı Kanununda, açığa alma işlemlerinde uygulanan 3 aylık süre kısıtlaması OHAL süresince uygulanmayacaktır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER