Öğretmen Teftişinde İstenen Belge ve Evraklar

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN TEFTİŞİNDE GÖZLENEN DAVRANIŞLAR
A- DERSLİĞİN EĞİTİM- ÖĞRETİME
HAZIRLIK DURUMU ( 10 )
Md.Yetkili
Öğretmen.
Branş
Öğretmeni
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
01- Daha önce kendisine yapılan rehberliğe uyması
02- Dersliğin/ servisin donatım, düzen ve
temizliğini sağlaması
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
03- Derslik/ serviste Bayrak, Atatürk Resmi,
İstiklal Marşı, Atatürkün Gençliğe Hitabesi,
Öğrenci Andı v.b. tablolarını bulundurması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
04- Derslik / serviste gerekli etkinlik-
İlgi köşelerini ve panoları oluşturması.
X
05- Ders/ oyun araç-gereçlerini temin etmesi /
Dersinin en yeni programını kullanması.
X
06- Sınıf kitaplığını oluşturması /
Kitaplık kayıt ve okuma defterlerini ayrı, ayrı tutması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
X
07- Kütüphane, laboratuar, atölye, işlik, salon ve
ilgi köşelerinden öğrencileri yararlandırması.
X
X
08- Sınıf içi demokrasiyi uygulaması /
oyun kurallarını öğretmesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
09- Okul kuralları, sağlık, çevre koruma, eşyaları iyi
kullanma eğitimini vermesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
10- Ödevli–öğretmenli ders saatlerini belirtmesi.
Birleş. Sınıf
Öğretmeni
X
X
X
11- Cümle listesi/ metinler, cümle-kelime temiz
defterlerini tutması.
1.Sınıf Öğretmeni.
X
X
X
12- Etkinlik dosyası, çizgi defteri tutması /
Ana sınıfı etkinliklerini Düzenlemesi.
X
X
X
13- Çocukların temel ihtiyaç becerilerini ( beslenme,
sağlık, temizlik, giyim, tuvalet, eşyalarını kullanma v.s )
yeteneklerini geliştirmesi.
X
X
X
14- Öğrenci kıyafetlerinin uygunluğu /
Kıyafet, el-yüz temizliğini sağlaması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU ( 70 )
Md.Yetkili.
Öğretmen
Branş
Öğretmeni.
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
Ünitelendirilmiş yıllık planlarını :
01- Zümre halinde ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki
formata uygun hazırlaması. ( Ana sınıfları hariç )
X
X
02- Ünitelendirilmiş Yıllık planlarının bir suretini idareye
teslim etmesi.
X
03- Gerekli derslerden sınıf seviye tespitini yapması.
X
X
04- İşlenecek konunun ay, hafta ve saat olarak zamanını
belirtmesi
X
05- Plan yaparken konu-tema ve etkinlikleri dersin en yeni programından alması.
X
06- Konu-temaları belirli zamanlara uygun olarak planlara yerleştirmesi.
X
07- Plana, konu-temaların alt başlık ve şıklarını, etkinliklerin içeriğini programdaki işaretlemeye uygun olarak, ayrıntılı şekilde yazması.
X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU
( DEVAM )
Md.Yetkili.
Öğretmen
Branş
Öğretmeni.
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
08- Yöntem ve teknikleri, kaynak, araç–gereçleri, gezi,
gözlem ve deneyleri belirtmesi.
X
09- Atatürkçülük konularını Bakanlığın yazısı ve 2504 sayılı Tebliğler Dergilerine göre plana yazması.
X
X
10-Sınav günlerini plana yazması.
4,5. sınıf
Öğretmeni
X
X
11- Diğer derslerle yapılacak ilişkilendirmeleri/
Planın dayanaklarını yazması.
X
12- Planın değerlendirme bölümüne, yıl boyu planın
işleyişi hakkındaki görüşlerini yazması.
X
X
13- Birleştirilmiş sınıflarda, ortak olmayan derslerin
planlarını ayrı, ayrı yapması.
Birleş. Sınıf
Öğretmeni
X
X
X
14- Branş dışı okuttuğu derslerin planlarına da aynı
özeni göstermesi.
X
X
15- Ünite süresince öğrencilerle yapılan çalışmaları, örnek etkinlikleri köşe ve panolarda sergilemesi.
X
X
Ders planlarını :
16- 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki formata uygun
hazırlaması. ( Ana sınıfları hariç )
X
X
17- Konu-tema, kazanım-etkinlikleri programdaki ifadeler ve numaralarıyla plana yazması / Süreyi belirtmesi/ Plana tarihini yazması.
X
18- Dersin işlenişinde etkinliklere uygun yöntem ve
teknikler kullanması.
X
19- Dersin işlenişinde, etkinliğin yapılmasında kaynak, araç-gereç ve materyal kullanması.
X
20-İşleniş kısmında konu-tema-etkinlikleri detaylandırarak gerekli açıklamaları yapması.
X
21- Zamanı; giriş, işleyiş ve değerlendirme aşamalarıyla
kullanması/ Plandaki zamanlamaya uyması.
X
22- Ünite ve temalarla ilgili kazanımları gerçekleştirmesi /
Öğrenci gözlem formlarını düzenlemesi.
X
23- Değerlendirme bölümüne ilgili kazanımları ölçen sorular yazması / Dersin değerlendirmesini yapması.
X
24- Sınıf hakimiyetini sağlaması / Öğrencileri derste aktif
tutması
X
25- Planın işleyişi hakkındaki görüşlerini yazması ve
Planı işleyip bitirmesi.
X
26-Birleştirilmiş sınıflarda ödevli-öğretmenli dersleri
ayrı, ayrı planlaması.
Birleş. Sın
Öğretmeni
X
X
X
27- Öğretimde gözlem, inceleme ve deney yapması /
Deney planı–raporu tutması.
X
X
28- Öğretim gezileri yapması /
Gezi planlarını hazırlaması/ Gezi izinlerini alması.
X
29-Öğrencilere İstiklal Marşı, Atatürkün Gençliğe
Hitabesi, Öğrenci Andı ve Atatürk ilkelerini öğretmesi.
Türkçe /
Müzik /
Sosyal. B.
X
X
30- Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması.
X
X
31- Türkçeyi doğru kullandırması, yanlışları düzeltmesi.
X
32- Sınavları ve ortak sınavları yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapması / Sınav evrakını saklaması.
4, 5. Sınıf
Öğretmeni
X
X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU
( DEVAM )
Md.Yetkili.
Öğretmen
Branş
Öğretmeni.
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
33- Sınav sorularını seviyeye, program hedeflerine
ve kazanımlara uygun hazırlaması.
4, 5. Sınıf
Öğretmeni
X
X
34- Sınav cevap anahtarını, şıklara puan vererek
ayrıntılı hazırlaması.
4, 5. Sınıf
Öğretmeni
X
X
35- Sınav değerlendirmelerini yönetmeliğin ilgi
maddelerine göre ve 100 puan üzerinden yapması.
4, 5. Sınıf
Öğretmeni
X
X
36- Yarıyıl notlarını, Proje notu dışında en az 3 nota dayalı olarak vermesi.
X
X
37- Ders ve etkinliklere katılım çalışmalarını değerlendirmesi.
X
X
38- Performans görevlerini değerlendirmesi.
X
X
39- Projeleri 2300 sayılı Tebliğler Dergisindeki ödev
yönetmeliğine göre verip değerlendirmesi ve proje örneklerini saklaması.
X
X
40- Sınav–proje evrakı ve e-okuldan aldığı not çizelgelerini
idareye teslim etmesi.
X
X
Öğrenci İşleri;
41- Öğrenci davranışlarını ölçeklerle değerlendirip, notları e-okula girerek ortalamasını alması ve belgelere işlemesi.
1-5. Sınıf Öğretmeni
Tüm ders+
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
X
42- Sağlık engeli olan öğrencilerle ilgili not verme
İşlemlerini yapması.
X
X
43- Seviyesi düşük öğrenciler için tedbir alması/
Başarı, bilgi düzeyini yükseltmesi.
X
X
44- Okul–Sınıf Rehberlik planını 2524 sayılı T. D sindeki Rehberlik yönetmeliği ve 2552 sayılı T. D sindeki yöneltme yönergesine ve ders programına göre hazırlaması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
45- Öğrencileri tanıması, iyi örnek olması ve güvenlerini
kazanması / Sorumluluk ve olumlu davranışlar
kazandırması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
46- Her öğrenci için 1. sınıftan itibaren 8 yıllık bir
Rehberlik amaçlı öğrenci tanıma çizelgesi düzenleyip sürekli işlemesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
47- Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter,
anket Ve bilgi formlarını hazırlama ve uygulaması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
48- Derlediği öğrenci bilgilerini e-okuldaki öğrenci dosyalarına işleyerek bilgileri güncellemesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
49- Öğrencilere Milli-Manevi değerlere saygı duyguları
kazandırması / Üstün yetenekli öğrencileri belirleyip Şube
Öğretmenler Kuruluna bildirmesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
50- Öğrenci kişisel bilgi formlarını doldurması, gelişim
Raporlarını doldurup vermesi/ Yıl sonu gelişim raporlarını hazırlaması.
X
X
X
51- Kılık-kıyafet yönetmeliğine özen göstermesi/
Meslek ve görevinin gerektirdiği kurallara uyması.
52- Öğrencilerin dersler ile ilgili sorunlarının çözümü için
Zümre Öğretmenler Kurullarına katılması.
X
Sınıf Rehber.
Öğretmeni.
X
X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU
( DEVAM )
Md.Yetkili.
Öğretmen
Branş
Öğretmeni.
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
53-Öğrencilerin boş zamanlarını verimli
değerlendirmelerine katkıda bulunması /
Öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye yardımcı olması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni.
X
54- Özel eğitime muhtaç öğrencileri belirleme ve
işlemlerini yapması/ Kaynaştırma ve özel sınıf eğitimi
gerekli öğrencilerle İlgili işleri yürütmesi / Psikolojik
tedaviye ihtiyacı olanları sağlık kuruluşuna göndermesi
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
55- Yöneltme yönergesindeki görevlerini yapıp gözlem
sonuçlarını e-okuldaki öğrenci dosyalarına işlemesi.
Sınıf
Öğretmeni
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
56- Sınıf gözlem formunu düzenleyip e-okuldaki ilgili bölüme işlemesi.
Branş
Öğretmeni
57- Öğrenci gözlem raporlarını doldurması, velilere
vermesi ve idareye onaylattırması
Sınıf Rehber
Öğretmeni
58- Son sınıf ( 8. sınıf ) öğrencilerinin yöneltme öneri
formlarını doldurması/ Orta öğretim kurumlarını ve
meslekleri tanıtması. ( TD. 2552 )
X
8. Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
59- Rehberlik dosyasını, öğrenci gözlem formlarını ve
sınıfı ile ilgili yıl sonu rehberlik raporunu rehberlik
servisine–idareye iletmesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
X
C- YÖNETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE
MESLEKİ GELİŞİMİ ( 20 )
Md.Yetkili
Öğretmen.
Branş
Öğretmeni
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
01- Çevrede eğitimsel liderliğinin olması / Velilerle iyi
ilişki kurması / Öğretimde çevre imkanlarından
yararlanması.
02- Kendini yetiştirmesi/ Mesleki yayınları ve kaynak
kitapları bulundurması/ Mevzuat değişikliklerini,
yenilikleri izlemesi ve uygulaması.
03- Tebliğler Dergisi Fihristi tutması/ Gelen, internette yayınlanan yazıları ve Tebliğler Dergilerini okuyup imzalaması.
Okuttuğu ders ve sınıflarla ilgili defter, kayıt
ve dosyaları tutması;
04- a) Yoklama defteri–fişini günlük işlemesi.
X
b) Devamsızlıkların günlük, aylık toplamlarını alması /
Devamsız öğrencileri idareye bildirmesi.
X
X
c) Ders defterine derste gerçekleştirdiği kazanım veya etkinlikleri, programa göre yazarak işlemesi.
X
d) Not çizelgesi, karne ve sınıf geçme defterlerinin doğru düzenlenmesini sağlaması, (1-3. sınıflarda öğrenci gelişim raporlarının düzenlenip verilmesi)
X
X
e) Çevreyi, çevre koşullarını tanıması / Çevre
İncelemesini amacına uygun ve detaylı hazırlaması.
f) Çevre incelemesini derslerde kaynak olarak
kullanması.
X
X
05- İş günü takvimini hazırlaması.
06- Okul ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir yıllık çalışma
programını, zümre kararıyla, aylık ve haftalık olarak
hazırlaması.
C- YÖNETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE
MESLEKİ GELİŞİMİ ( DEVAM )
Md.Yetkili
Öğretmen.
Branş
Öğretmeni
Ana Sınıfı
Öğretmeni
Psikolojik
Danışman
Sınıf
Öğretmeni
07- Şube veli toplantılarını zamanında ve gündemli olarak
yapması / Tutanakları saklaması. (T.D. 2535 )
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
Öğrenci kulübü çalışmaları:
08- Kulüp çalışmalarını 2569 ve 2576 sayılı Tebliğler Dergileri Esaslarına göre yapması;
a) Kulüp yıllık çalışma programını, tüzüğünü, öğrenci
listesini hazırlayıp idareye vermesi /
Kulüp dosyası, karar defteri ve diğer evrakını tutması.
Kulüp Danış.
Öğretmeni
X
X
b) Belirli gün ve haftalarda yapılan çalışmalarla ilgili
dokümanı kulüp dosyasında saklaması.
Kulüp Danış.
Öğretmeni
X
X
c) Kulüp dosyasını yıl sonunda idareye teslim etmesi.
Kulüp Danış.
Öğretmeni
X
X
09- Öğretmenler kurulunda sınıfı-dersi ve öğrenci
problemleri ile ilgili konuları dile getirip çözüm araması.
10- Zümre toplantılarını yönetmeliğin 95. maddesine göre
yapıp tutanakların bir suretini idareye teslim etmesi.
X
11- Zümre tutanaklarının bir örneğini saklayıp alınan
ortak kararları uygulaması.
X
12- Ş.Ö.Kurullarında, şubelerdeki öğrencilerin
durumlarını tek, tek görüşüp alınan kararları uygulaması/
Ş.Ö.K tutanaklarını saklaması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
13- İdareden verilen diğer görevleri yapması / Yöneticiler ve diğer personelle işbirliği yapması.
14- Törenlere, mesleki toplantılara katılması /
Okul etkinliklerinde görev alması.
15- Sınıf kitaplık kayıt defterini idareden teslim alması
ve teslim etmesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
X
16- Stajyerlik çalışmalarını 2436 sayılı Tebliğler Dergisi e
uygun yapması / Dosya hazırlaması.
Stajyer
Öğretmen
Stajyer
Öğretmen
Stajyer
Öğretmen
Stajyer
Öğretmen
17- Öğrencileri eğitim–öğretim, rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri hakkında bilgilendirmesi.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
18- Rehberlik programının uygulanmasında idareci,
öğretmen ve velilerle iş birliği yapması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
X
19- Sınıf rehber öğretmenlerine yardımcı olması.
X
X
X
20- Sorunlu öğrencileri belirleyerek aileleri ve çevreleri ile
görüşüp sorunları çözmeye çalışması.
Sınıf
Rehber
Öğretmeni
21- Öğrenci gelişim dönemlerine ilişkin seminerler
düzenlemesi ( TD. 2535 )
X
X
X
22- Yıl sonu rehberlik raporunu hazırlaması (TD. 2524 )
X
X
X
NOT: Öğretmenler ders teftişleri esnasında yukarıda yazılan evrakı yanlarında bulunduracaklardır.
* Sınıf okutan idarecilerin ders teftişinde de sınıf öğretmenlerinde gözlenen davranışların aynısı istenecektir.
* Sınıf okutan idarecilerin kurum teftişleri esnasında ise; yönetici teftişinde gözleneceği belirtilen hususlardan, okulun yönetim konumuna uygun olan çalışmalar da ayrıca istenecektir.
Kadroları orta öğretim kurumlarında olup, ilköğretim kurumlarında görevlendirilen branş öğretmenlerinin teftişi de aynı usullerle yapılacak ve aynı çalışmalar onlardan da istenecektir. ( M.E.B.İlk.G.M.nün 21/10/1999 tarih ve 11008 sayılı yazısı )

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER