Öğretmen Stratejisi Çalıştayı”nda Alınan Kararlar

Öğretmen Stratejisi Çalıştayında Alınan Kararlardan bir kısmı;

Aday öğretmenlerin norm kadro ile ilişkilendirilmeden adaylık sürecini rehber öğretmen gözetiminde tamamlayabileceği bir okula/kuruma atanması,

Hizmet öncesi eğitim programlarında bulunan ortak zorunlu olan dersler ve konular, adaylık eğitimi kapsamından çıkarılması, adaylık eğitimlerinde, meslek etik ilkeleri, sendikal haklar gibi konulara yer verilmesi,

Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin, devlet okuluna atandıklarında adaylık eğitim ve işlemlerinden muaf tutulması,

Öğretmenlerin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilirliği için, yılda ek bir maaş ile desteklenmesi,

Sendikaların, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlamalarının teşvik edilmesi,

Ören yerleri, müze, teknopark gibi mekânlara girişlerinde öğretmenlerden ücret alınmaması,

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla internet servis sağlayıcılarının öğretmenlerden internet erişim ücreti almaması ya da kendilerine özel fiyat uygulaması,

Mesleki yeterlilikleri ile öne çıkan öğretmenlerin, üniversitelerde özellikle uygulamalı derslerde, ders vermekle görevlendirilerek ödüllendirilmesi,

Diploma alma isteğinin ötesinde, yalnızca belli bir alanda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerin, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla lisans ve lisansüstü düzeydeözel öğrenci statüsünün verilmesi,

KPSS Sınavında alanlarından soru sorulması,

Öğretmenlerin özür grubuna bağlı yer değiştirmelerinin yılda iki defa yapılması,

Öğretmen atamalarında atamaya kaynaklık eden mezuniyet alanları dışından öğretmen alımının yapılmaması,

Ücretli öğretmen görevlendirilmesinin bir yıl içinde sonlandırılması,

Yeni öğretmen alımlarında kontenjanın düşük olmasına neden olan bütçe kanunundaki emekli olan öğretmenlerin yüzde ellisi kadar öğretmen almayı öngören düzenlemenin iptal edilmesi ve sınırlama getirilmemesi,

Atamalarda önceliğin eğitim fakültelerine verilmesi,

Öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerlerin, özendirilmesi için lojman yapılması, mali haklarda iyileştirme gibi teşvik uygulamalarına gidilmesi,

15 yıl aynı okulda çalışan öğretmenlere, bulundukları il ve ilçe içerisinde rotasyon uygulamasına gidilmesi,

Tükenmişlik duygusu yaşayan, emeklilik süresi dolmuş öğretmenlerin emekliliklerinin özendirilmesi,

Öğretmen ve öğretim elemanlarının durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılması,

İlköğretim öğretmenliği için; üniversitede ilk iki sınıfta ortak dersler olması, son iki sınıfta ise branşlaşmaya gidilecek şekilde düzenleme yapıldıktan sonra son yıl öğrencilere intörnlük sistemi ile bir yıl okullarda aday öğretmenlere ücret ve SGK primleri ödenmesi,

Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütleri objektif olarak belirlenmesi, kariyer sisteminin sadece sınava dayalı olmaması, kariyer yükselmelerinde alan bilgisi, lisansüstü eğitim, program uygulamasındaki başarısı ve okul performansı birlikte değerlendirmeye alınması,

Kariyer basamakları ile oluşturulacak yapı içerisinde ücretler belirgin ve teşvik edici şekilde yeniden belirlenmesi, kariyere paralel yetki ve sorumlulukların artırılması, yeni başlayan öğretmenlere mentorluk sisteminin uygulanması,

Öğretmenlik mesleğine yönelik sosyal ve etik değerler sistemi oluşturulmalı, karakter eğitimi ön plana çıkarılması,

Üniversitelerde eğitim çalışanlarına yaz tatillerinde belirli sürelerle sınırlı öğrenim hakkı verilmelidir,

Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşullarının mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmesi,

Öğretmenlik mesleğinin kapsamına, sorumluluk alanının duyarlılığına ve çalışma koşullarına uygun, mesleğin gelişimine elverişli 657 Sayılı Yasadan ayrı yeni bir personel kanunu çıkarılması; okul yöneticilerini ve il eğitim denetmenlerinin de bu yeni kanun kapsamında değerlendirilmesi kararları alınmıştır.

Bu kararlar tavsiye niteliğinde olup herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER