Öğretmen performans değerlendirme nedir? Niçin yapılır?

Öğretmen performans değerlendirme nedir? Niçin yapılır?
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre 2016 öğretmen performans değerlendirme süreci başladı.  Okul müdürleri adaylığı kaldırılmış tüm öğretmenleri değerlendirecek. 
Bu değerlendirme sonuçlarında öğretmenlere Başarı Belgesi verilecek. 

İşte o madde: 
MADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır. 

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3 e yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir. 

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur. 

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır. 

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 Bakanlık değerlendirmelerin 1Temmuza kadar mebbis üzerinden bitirilmesi talimatı verdi.