Öğrencilerin yüzde 82’si YGS’nin iptalini istiyor!

Bir Youtholding Grup Şirketi olan Youth Researchün ‘YGS Şifreleme gündemi doğrultusunda yaptığı araştırma sonuçlarına göre; YGS iptal edilsin mi? sorusuna katılımcıların %82si evet sınav iptal edilsin cevabını verdi.

Araştırmada ayrıca öğrencilere kişiye özel kitapçık hakkındaki görüşleri de soruldu. Bu bağlamda, YGSye giren öğrencilerin %67sinin kişiye özel kitapçık sisteminden memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Esomar kuralları doğrultusunda kalitatif ve kantitatif araştırma metodları kullanarak gençlerin tutum ve davranış biçimlerini, algılarını, beklentilerini araştıran, Türkiyenin Gençlik Odaklı İlk Pazar(lama) Araştırma Şirketi Youth Research; öğrencilerin, YGS Şifreleme iddiaları hakkındaki düşüncelerini anlamak için Türkiye çapında bir araştırma gerçekleştirdi.

Youth Researchün araştırma sonuçlarına göre; 76 ilden gelen, 1349 kişinin cevap verdiği YGS iptal edilsin mi? sorusuna katılımcıların %82si evet sınav iptal edilsin cevabını verdi.

Araştırmada ankete katılan öğrencilerin %50sinin, YGS iptal edilirse yedek soruların daha zor olma ihtimaline ve bir sınav stresi daha yaşanacak olması gerçeğine rağmen adaletin sağlanması açısından sınavın tekrarlanmasını istedikleri ortaya çıktı.

Araştırmada katılımcılara ÖSYM Başkanının gönderdiği mektup konusundaki görüşleri de soruldu. Katılımcıların %55,2si skandalı kabul edilemez olarak değerlendirirken, %24,7si açıklamayı yetersiz olarak gördüğünü belirtti. Katılımcıların %12,3ü ise daha detaylı açıklamalar yapılması gerektiğini söyledi.

Araştırma sonuçları YGSye giren öğrencilerin ÖSYMye olan güvenleri konusunda da önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan gençlerin %75i ÖSYMye güvenim yok diye cevap verirken, %6,1i güvenim tam cevabını verdi.

Araştırmada ayrıca öğrencilere kişiye özel kitapçık hakkındaki görüşleri de soruldu. Bu bağlamda, YGSye giren öğrencilerin %67sinin kişiye özel kitapçık sisteminden memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.

‘YGS Şifreleme Araştırması Bilgilendirme Notu:

Anket İçeriği:

Tarih: Nisan 2011 - 6 gün -

Yöntem: Kantitatif Araştırma

Araştırma Konusu: YGS Şifreleme

Katılımcı Sayısı: 2011

Yaş Aralığı: 17-26

Şehirler: İl bazlı sınava giren öğrenci sayısı doğrultusunda yürütülmüş 76 ilde yapılmıştır.

Katılımcı Profili:

Anket yaparken cinsiyet ayrımı yapılmamıştır.

%77,8i 17-20 yaş aralığında olup ankete katılanların yaş ortalaması 19dur.

46,7si İstanbul, Ankara, İzmir ve Adanadan gelirken, geriye kalan 53,3lük kısım ağırlıkları ile orantılı olarak geriye kalan 72 şehirden gelmektedir.

Araştırmadan diğer sonuçlar

• Katılımcıların %86sı Fen Matematik ve Eşit Ağırlık alanlarında sınava girmişlerdir.

• Katılımcıların %5,3ü Üniversiteye girmeyi önemsiz olarak görmektedir. %75,7si ise çok önemli olarak görmektedir.

• Derecelendirme sorusu olarak sorulan sistemlerin adaleti (sınav sistemi, şık sistemi, şifreleme sistemi) sorusuna %50nin üzerinde ‘kesinlikle adil değil cevabı verilmiştir.

• Öğrencilerin %80i, ÖSYM sınavı tekrarlar veya 1.7 milyon cevap anahtarı olduğu gösterilir ise şifreleme skandalına çözüm geleceğini düşünüyorlar.

• Katılımcıların %8i bu iddiaların yersiz olduğunu düşünüyor.

• Öğrencilerin %54ü, 3 ile 10 soru arasında çakışmanın ‘olağan kabul edilmesine yanlış bir yaklaşım gözüyle bakıyor.

ABBAS GÜÇLÜ

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER