Öğrenci nakilleri 3 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmayacak.

Öğrenci nakilleri 3 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmayacak.

Okul Müdürlüklerinin Dikkatine

Bilindiği üzere 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü tamamlanacaktır. Genel Müdürlüğümüze bağlı ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin dönem sonu iş ve işlemlerinde aksaklıkların oluşmaması adına nakil işlemleri 3 Ocak 2020 ile 3 Şubat 2020 tarihleri arasında kapatılacaktır. Bu hususta dönem sonu iş ve işlemlerinde aksaklıklara mahal verilmemesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1.Nakil işlemleri gerçekleştirilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin kayıtlı oldukları sınıf seviyelerine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı güncel Haftalık Ders Çizelgelerinde belirtilen toplam seçmeli ders saati kadar, öğrencilerin seçmeli derslerinin e-Okul sistemi üzerinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanması sağlanmalıdır.

2.Nakil işlemi gerçekleşen ve kayıtlı olan tüm öğrencilerin sınıf/şube haftalık ders programları ve ders öğretmenlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde tanımlanarak öğrencilere ait tüm derslerin (seçmeli dersler dahil)not girişlerinin e-Okul sistemi üzerinde karne gününden önce mutlaka tamamlanması sağlanmalıdır.

3.Yabancı Öğrenci Uyum Sınıfı İşlemleri ile ilgili 16.12.2019 tarihli e-postada belirtilen e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Şube İşlemleri ekranında açılan uyum sınıflarındaki öğrencilerin sınıf seviyelerindeki normal şubelere alınarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Şube İşlemleri ekranında açık görünen uyum şubelerinin ivedilikle silinmesinin sağlanması... hususları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanmadığı tespit edilmiş olup söz konusu iş ve işlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dönem sonu eğitim öğretim faaliyetlerimizin nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Müdürlüğünüzce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı