Nakiller Ne Zaman Açılacak 2021

Nakiller Ne Zaman Açılacak 2021
RESMİ YAZI:

*************************************

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-84037561-299-25658276 28.05.2021

Konu : Nakil ve Geçişler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :

a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) 18/05/2021 tarihli ve E-83203306-10.03-25216578 sayılı yazımız.

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 26/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitim ile sınavların ertelenmesi kararı alınmış, bu doğrultuda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesim tarihi 02 Temmuz 2021 olarak belirlenmiş ve tüm iş ve işlemlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerektiği ilgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı tüm ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiş işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 38 nci maddenin 4 fıkrasının (a) bendinde yer alan; Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. (...) hükmü çerçevesinde yapılmakta iken ilgi (b) yazımız ile ders kesiminin 02 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle e-Okul sisteminde yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi ve öğrencilerin mağdur edilmemeleri adına Mayıs ayı nakil kabul ve onay işlemlerinden sonra 01 Haziran 2021 itibarıyla nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda; Mayıs ayı nakilleri süresi içerisinde tamamlanacak olup nakil başvurusu yapan öğrencilerin nakil kabulleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ortaöğretim kademesindeki resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında nakil ve geçiş işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden dönem ve sınıf atlatma işlemleri tamamlanana kadar kapatılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Cengiz METE

Bakan a. Genel Müdür

*************************************

NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi bir açıklama yok ancak yazıda da belirtildiği üzere resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında nakil ve geçiş işlemleri e-okul sistemi üzerinden dönem ve sınıf atlatma işlemleri tamamlanana kadar kapalı kalacak. Bu durumda ön görülen tarih temmuz ayının son haftasıdır.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER