Milli Eğitim Vakfı Şiiri-3

MİLLİ EĞİTİM VAKFI
Eğitim öğretim görmek
Okullarda gerçekleşir.
Bizlerin okullarda bilgilendirilmemiz
Milli Eğitim Vakfı sayesindedir.
Uygarlık için bilgi yolu
Okullardan geçmektedir.
Bağımsız bir gelecek için
Okumak gerekmektedir.
Okumak isteyip okuyamayanlar,
Çalışmak zorunda kalanlar,
Hayallerinde tek bir şey var
O da okumak ve eğitimdir.
Okuyamayanlara yardım eli uzatan
Onlara kalem, kitap alan
Onları okullarda okutan
Milli Eğitim Vakfının kendisidir.
Çocukların eğitimi
Ailede başlayıp okulda biter.
Milli Eğitim Vakfı sayesinde gelecekler
Bilgili ve güzel geçer.
Okullar geleceği sağlayan,
Şefkatle çocukları saran
Onlara bilgi aşılayan
Bizler için tek yerdir.
Özgen ÖZTAŞ