Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü 19 Şubat (Şiirleri,Açıklaması,Güzel Sözleri,Resimleri)

19 Şubat Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe düzeyindeki çalışmaları sergilenir. Bu çalışmalardan örnekler sunulur.
Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir. Eğitim hizmetleri, diğer hizmetlere göre daha pahalı olduğundan bakanlık bütçesi bu konuda yetersiz kalmaktadır. Halkın ve öteki kuruluşların yardımlarını sağlamak amacı ile 19 Şubat 1981 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kurulmuştur.
Vakfın kurucuları gerçek kişilerle, Öğretmenler Bankası, İş Bankası, T.C.Ziraat Bankasıdır. Vakıf, kuruluşunu izleyen kısa sürede, il ve ilçe düzeyinde şubeler açmıştır. Eğitime katkıda bulunacak sosyal ve fiziki yapının geliştirilmesine yardımcı olur.
Milli Eğitim Bakanlığı Vakfının amaçları şunlardır:
1.Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
2.Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
3.Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
4.Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
5.Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.
Vakıf, amacına ulaşabilmek için gerekli olan geliri aşağıda sayılan kaynaklardan sağlar.

1.Yurttaşların arsa, bina, bağ, bahçe gibi taşınmaz bağışları,
2.Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yaptığı yardımlar,
3.Basılı eğitim araçları ve ders kitaplarından elde edilen gelirler.
4.Eğitim kuruluşları ve okullarımızda yapılan bağışlar.
Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir

Vakıf, kuruluşundan bu yana ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime devam eden 26 bin öğrenciye burs vermiştir.
Vakıf, mevcut kaynakları çerçevesinde yılda ortalama 300 öğrenci olmak üzere, ortaöğretim kurumlarının bulunmadığı yerleşim merkezlerindeki ilköğretim okullarını 1. 2. ve 3.lükle bitirenlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlu ortaöğretim kurumlarındaki eğitimleri Vakfımız tarafından karşılanmaktadır. Bu destek karşılıksız olarak verilir.
Bugüne kadar 1700den fazla öğrencinin MEBe bağlı pansiyonlu okullarda tüm masraflarını karşılayarak eğitim imkanına kavuşması sağlanmıştır.

Başarıyı artırmaya yönelik olarak, ülke genelinde ÖSS ve SBS sınavlarında en başarılı öğrencilere hediye çeki, cumhuriyet altını ve bilgisayar gibi ödüller verilmektedir

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER