Meslek Lisesi Tercih Edilmeli midir?

Meslek Lisesi Tercih Edilmeli midir?

MESLEK LİSESİ TERCİH ETME AVANTAJLARI NELERDİR?

Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu teknik lisesi ya da Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Kız Meslek Lisesi merkezlerinde ve Çok Programlı Liselerde uygulanan bölümlerden mezun olan kişiler, 3795 sayılı kanuna göre teknisyen unvanı ile istihdam edilir. Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Lisesi mezunları, yabancı dil ile eğitim görmenin avantajına sahip olurlar. Anadolu Teknik Lisesinde okuyan öğrenciler diğer normal liselerdeki öğrenciler gibi tüm kültür derslerini tam anlamıyla alırlar. Bunun yanında da kendi mesleklerine ait bilgileri alırlar. 

Meslek Liselerindeki İş Garantili Meslekler 

Meslek Lisesi ve Teknik Ortaöğretim kurumları bölümünden mezun olan öğrenciler, yüksek öğretim kurumlarına girebilmek için öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına katılma hakkına sahiptir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler 4702 sayılı kanunu ile 2547 sayılı kanunun 45. maddesinde yapılan değişiklik gereğince, sınavsız olarak kendi anlarındaki bölümlere yerleşebilirler. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonunda, yüksek öğretim kurumunun belirlediği kendi alanlarının devamı olan yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, LYS puanları hesaplanırken diğer liselerden farklı olarak ek puan verilmektedir. 

Meslek Lisesi Avantajları 

·        Öğretim süresi dört yıl olan Teknik ve Meslek Ortaöğretim kurumlarını bitiren öğrencilerin 3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesiyle kazanılan yetki ve sorumluluklara sahip iş yeri açma belgesi verilir.

·        Eğitim süresince kendi işlerini yakından tanıyacakları için iş yeri açıp kolaylıkla çalıştırabilirler.

·        KPSS sınavında düz lise mevzunları için girilebilecek bölümler hizmetli, ambar memuru, tren memuru gibi sınırlı olurken, meslek liseleri için girebilecekleri ve daha fazla eleman sayısına sahip birçok istihdam yeri vardır.

·        Meslek lisesi ve teknik öğretim yapan okullardan mezun olan öğrenciler, iş yerlerinde iş eğitimi aldıkları için mesleğe daha fazla yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istediklerinde yeni mesleklerine çok çabuk adapte olurlar.

 Meslek Lisesi Eğitimi Esnasında İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler

 ·        İşletmelerde staj gören öğrenciler, eğitimleri süresince yaşlarına uygun olacak şekilde asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

·        İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanabilirler.

·        İş kazası, hastalık ve meslek hastalıklarına karşı sigortalatılırlar.

·        Eğitimleri süresince tedavi ve muayene masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır.

·        Okullarda bulunmayan materyaller, makina ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar.

·        Meslek lisesi öğrencileri, mesleki bilgilerini ve becerilerini gerçek iş yerlerinde geliştirirler ve kendilerine olan güvenleri artar. Bu sayede ileriki dönemde, iş hayatına başladığı zaman kendine güvenen ve başarılı kişiler olurlar.

·        Ülkemiz açısından önemli olan yeni iş alanları, uygun programlar ile daha çok uygulama yapılarak eğitilir.

·        İşletmelerde yapacakları stajlar ve deneyimler, ileride iş hayatına başlarken referans olarak gösterebilecekleri iş deneyimleri olacaktır. Buda meslek lisesi öğrencileri için bir avantaj olmaktadır.