Memur maaşları bayramdan önce ödenecek

Memur maaşları bayramdan önce ödenecek
MALİYE BAKANLIĞI  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-115913 Konu : Aylıkların avans olarak ödenmesi GENELGE 1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/8/2013 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 6/8/2013 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır. 2- Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır. 3- Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacaktır. 4- Verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır.5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.Gereğini arz / rica ederim.