MEB'in OHAL başvurularını alacağı adres

MEB'in OHAL başvurularını alacağı adres

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL başvurularını alacağı adresi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı dan yapılan açıklama

2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 12/7/2017 tarih ve 30122(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak başvurular Bakanlığımız Beşevler Yerleşkesi F Blok a alınacaktır.

MEBin açıklaması eksiktir. https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresindeki elektronik başvuru formu doldurulduktan sonra, bu forumun bir çıktısı alınarak Bakanlığa başvurulması gerekmektedir.