MEB'in acilen düzenleme yapması gereken bir konu

Devlet sistemimizde, yasal düzenlemeler merkezi yönetimlerce yapılmakta ve taşra teşkilatlarında uygulanmaktadır. Taşra teşkilatlarındaki uygulamalarda yaşanılan tereddütlerin giderilmesi haliyle, merkez teşkilatlarına yazılmakta ve tereddütler merkez teşkilatlarındaki ilgili birimler tarafından cevaplandırılmaktadır.
Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan biri olan okullarda kadrolu, sözleşmeli, ihtiyaç halinde ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çalışmamızda dikkat çekeceğimiz konu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Ağrı Valiliğine yazdığı 11.03.2011 tarih ve 981/16767 sayılı sözleşmeli öğretmen konulu yazısı olacaktır.
Ağrı Valiliğince yaşanılan tereddüttün: tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı bir köy okulunda çalışan bir sözleşmeli öğretmene; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlere haftalık olarak ödenen 3 saatlik yönetim karşılığı ekdersin verilip verilmeyeceği ile ilgili olduğu görülmektedir.
MEB Personel Genel Müdürlüğü yukarıda tarih ve sayısı verilen görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunda yer alan: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların, müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almaları mümkün olmamaktadır. Düzenlemeden hareketle, sözleşmeli öğretmenlere yöneticilik görevi verilemeyeceğinden, yöneticiler için ödenen, yönetim karşılığı ek derslerden de yararlanamazlar sonucuna ulaşmıştır.
Mevzuat açısından MEB Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu görüş yazısı tamamen doğru olarak hazırlanmıştır. Başka bir ifade ile görüş yazısında mevzuat açısından herhangi bir sorun görülmemekle birlikte, yazının uygulanamazlığı söz konusudur. Ağrı Valiliğince sorulan soruyu hatırlarsak: birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tek öğretmenli bir okulda görevli sözleşmeli öğretmene, müdür yetkililiğe bağlı olarak 3 saatlik yönetim karşılığı ek derslerin ödenip ödenmeyeceğidir. Görüş yazısında ise sözleşmeli öğretmenlere yöneticilik görevi verilemeyeceğinden dolayı bu göreve bağlı olarak da herhangi bir ödeme yapılmayacaktır, denilmektedir.
Bildiğimiz kadarıyla, sözleşmeli öğretmen istihdamı daha çok öğretmen ihtiyacı olan ve öğretmen bulamayan okullar için bir çözüm yolu olarak düşünülmüştür. Tek öğretmenli veya birden fazla öğretmeni olmasına rağmen kadrolu öğretmeni bulunmayan okullarımız da bulunmaktadır. Bu tip okullarda yönetim görevi kime verilecektir? Sorusunu sormak gerekir. Bakanlığımızın görüş yazısının dayandığı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzun 10. Maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendinin yeniden düzenlenmesi ve MEB Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Rahmi YAMAN
Müfettişler Derneği Bşk. Yrd.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER