MEB'den yurtdışında okuyup SBS'ye girecek öğrenciler için açıklama yaptı.

Sorubak Bilgi

SBS YURT DIŞINDAN e-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Öğrenimlerini yurt dışında sürdüren ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan 8.sınıf öğrencileri;

05-23 Mart 2012 tarihlerinde SBS sınavı başvurusu için, 10 TL sınav ücretini aşağıda belirtilen banka hesap numarasına, yurtiçindeki yakınları vasıtasıyla yatıracaklardır.

Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, ad, soyadı ve gireceği sınavın adı kesinlikle yer almalıdır.

BANKA HESAP NUMARASI

YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi

T.C. Ziraat Bankası-Beşevler Şubesi- TR 19 000 1 000 799 0549 5221 -5001

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan kılavuzda yer alan EK–1 Yurt Dışı Başvuru Talep Formunu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

Gerektiğinde bu formda yer alan bilgiler kullanılarak öğrenci ve velileriyle irtibat kurulacaktır. şağıdaki belgeler, başvuru süresi içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA- TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir.

Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1. Öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

2. Bir adet vesikalık fotoğraf,

3. Bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesi,

4. Ek-1 Yurt Dışı Başvuru Talep Formu

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattırdıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak sbs8@meb.gov.tr internet adresine göndereceklerdir.

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/ elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBSye girebileceklerdir.

Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.